Obavijest – upis statusa imatrikulanta

1738

Obavještenje

Obavještavaju se studenti kojima je prestao status apsolventa zaključno sa 31.03.2017. godine, status Imatrikulanta su dužni uplatiti do 28.04.2017. godine

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit plaćaju samo naknadu za polaganje završnog rada

  • IMATRIKULANTI I CIKLUS

Redovni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1106)

Vanredni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1309)

Uplate za upis imatrikulanta izvršiti na žiro račun  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka  broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.

 Studenti su navedenu uplatu, zajedno sa indeksom obavezni dostaviti u studentsku službu do 28.04.2017. godine