Održano gostujuće predavanje doc.dr. Ifete Čirić-Fazlija

1946

Doc. dr. Ifeta Čirić-Fazlija sa Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održala je gostujuće predavanje na temu: “Dramski književni rod u američkoj književnosti – dramatičarke u dvadesetom stoljeću” u petak. 6. aprila 2018. godine, u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Zahvaljujemo se kolegici na odličnom predavanju!