Apsolventski MASTER ROKOVI-HistorijaOvjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2019/2020. godini. Januarsko-februarski ispitni rokovi za akademsku 2019/2020. godinu

Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2019/2020. godini da su dužni u periodu od 13.01.2020. do 17.01.2020. godine ovjeriti zimski semestar.

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.
Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije e-unmo) neće biti moguća bez uplaćene rate i ovjere zimskog i upisa ljetnog semestra.

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2019 2020. godini

JANUARSKO – FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI 2019 2020.godine, Odsjek bosanski jezik i književnost

JANUARSKO-FEBRUARSKI 2019 2020. godine, Odsjek za njemački jezik i književnost

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2019 2020, Odsjek za historiju

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI 2019 2020. godine – Odsjek za engleski jezik i književnost

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI 2019 2020, Odsjek za turski jezik i književnost

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI 2019 2020. godine – Odsjek za komunikologiju
Apsolventski MASTER ROKOVI-Historija