Apsolventski ispitni rokovi – Odsjek za Engleski jezik i književnost

897

APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI – OKTOBAR 2017. GODINE

 ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2016/2017

 TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA OKTOBAR
1. Sintaksa engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

20. 10. U 10h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

16. 10. U 12h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

17. 10. u 10 (P) u 12 (U)
4. Savremeni engleski jezik III

Doc.dr. Džemal Špago

27. 10. U 10h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

 

18. 10. U 10h

5. Pedagogija,prof.dr. Husejn Musić 17. 10 u 14h

TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA OKTOBAR
1. Sintaksa engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

30. 10. U 10h
2.

 

Viktorijanska književnost/

Engleska književnost 19. Stoljeća

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

23. 10. U 12h
3. Američki modernizam

Doc.dr. Selma Raljević

19. 10. U 10h (P), u 12h (U)
4. Savremeni engleski jezik IV

Doc.dr. Džemal Špago

24. 10. U 10h
6. Psihologija,

doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA OKTOBAR
1. Njemački jezik I 20.10. u 10.00
2.

 

Uvod u moderne lingvističke discipline I 27. 11. u 10
3 Pismeno prevođenje III

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

29. 10. U 10h
4. Psiholingvistika
5. Svjetska književnost I
8. Njemački jezik II 27.10. u 10.00
9. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

30. 10. U 10h
10. Uvod u semiotiku 25. 10. U 10
10. Svjetska književnost II
12. Uvod u moderne lingvističke discipline II 28. 10. U 10

 

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA OKTOBAR
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

16. 10. U 12h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

17. 10. U 10h
3. Opća lingvistika Prof.dr. Belma Šator 26. 10. U 10h
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

24. 10. U 10h
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. Džemal Špago

28. 10. U 10h

ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA OKTOBAR
1. Semantika engleskog jezika

Doc.dr.Adi Maslo

29. 10. U 10h
2. Savremeni Shakespeare

Doc.dr. Selma Raljević

19. 10. U 10h
3. Engleski postmodernizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

23. 10. U 12h
5. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

25. 10. U 10h
6. Metodologija izrade diplomskog rada, prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 27. 10. U 10h
7. Savremeni engleski jezik VI

Doc.dr. Džemal Špago

30. 10. U 10h

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA OKTOBAR
1. Savremena reklama

Doc.dr. Seid Masnica

2. Historija umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija 16. 10. U 10h
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

26. 10. U 10h
6. Pragmatika 18. 10. U 10h
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

17. 10. U 10h