Apsolventski rokovi, decembar 2017.godine-Odsjek za engleski jezik i književnost

875

APSOLVENTSKI  ISPITNI ROKOVI ZA DECEMBAR 2017

 ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2017/2018

 TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

15. 12. U 10h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

18. 12. U 12h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

12. 12. u 12:00 sati
4. Savremeni engleski jezik III

Doc.dr. Džemal Špago

20.12. U 12h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

 

13. 12. U 10h

5. Pedagogija, doc. dr. Majra Lalić 19.12. u 14h

TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

20. 12. U 10h
2.

 

Viktorijanska književnost/

Engleska književnost 19. Stoljeća

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

28. 12. U 12h
3. Američki modernizam

Doc.dr. Selma Raljević

14. 12. u 12:00 sati
4. Savremeni engleski jezik IV

Doc.dr. Džemal Špago

18.12. u 12h
6. Psihologija,

doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez

21.12. u 13h

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Njemački jezik I
2.

 

Uvod u moderne lingvističke discipline I 26.12.  u 12h
3 Pismeno prevođenje III

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

22. 12. U 10h
4. Psiholingvistika
5. Svjetska književnost I
8. Njemački jezik II
9. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

23. 12. U 10h
12. Uvod u semiotiku 27. 12. u 12h
12. Svjetska književnost II
12. Uvod u moderne lingvističke discipline II 28.12. U 12h

 

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

12. U 12h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

12. 12. u 12:00 sati
3. Opća lingvistika Prof.dr. Belma Šator
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

 15.12. u 10:00 sati
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. Džemal Špago

27.12. u 12h

ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Semantika engleskog jezika

Doc.dr.Adi Maslo

13.12. U 10h
2. Savremeni Shakespeare

Doc.dr. Selma Raljević

14. 12. u 12:00 sati
3. Engleski postmodernizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

28. 12. U 12h
5. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

21. 12. U 12h
6. Metodologija izrade diplomskog rada, prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 27. 12. U 10h
7. Savremeni engleski jezik VI

Doc.dr. Džemal Špago

26.12.  u 12h

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Savremena reklama

Doc.dr. Seid Masnica

2. Historija umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

29. 12. U 10h
6. Pragmatika 11.12. u 12h
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

19. 12. U 10h