Apsolventski rokovi – januar/februar 2017.

1006

Apsolventski rokovi se odnose na studente koji su stekli status apsolventa u akademskoj 2016/2017.
ODSJEK KOMUNIKOLOGIJA APSOLVENTSKI ROKOVI – JANUAR I FEBRUAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Metodologija 23.01. u 10h06.02. u 10h
2Pravo i obaveze medija01.02. u 12h10.02. u 12h
3Teorija i praksa odnosa sa javnošću25.01. u 10h17.02. u 10h
4Osnovi ekonomije30.01. u 12h13.02. u 12h
IZBORNI PREDMETI
1Njemački jezik 1
2Civilizacija VB
3Pedagogija26.01. u 12h16.02. u 12h
4Savremena reklama02.02. u 10h15.02. u 10h
3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR
1Izborne kampanje10.01. u 10h24.01. u 10h
2Poslovno komuniciranje13.02. u 10h20.02. u 10h
3Političko komuniciranje11.01 u 10h27.01. u 10h
4Online mediji19.01 u 11h23.02. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Njemački jezik 2
2Medijski marketing18.01. u 11h31.01. u 11h
3Kreacija imidža26.01. u 11h9.02. u 11h
4Agencijsko novinarstvo12.01. u 11h30.01. u 11h
4.GODINA – SEDMI SEMESTAR
1Oglašavanje06.02.u 11h16.02. u 11h
2Komuniciranje savremenih kompanija23.01. u 10h06.02. u 10h
3Menadžment mas medija25.01. u 11h15.02. u 11h
4Mediji i javnost01.02. u 12h10.02. u 12h
IZBORNI PREDMETI
1Historija religija27.01. u 14h17.02 u 14h
2Njemački jezik 3
3Historija umjetnosti
4. GODINA – OSMI SEMESTAR
1Globalizacija komuniciranja13.02. u 10h20.02. u 10h
2Praktično komuniciranje25.01. u 10h8.02. u 10h