NOVEMBARSKI  ISPITNI ROKOVI

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2017/2018

 

TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

7. 11. U 10h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

9. 11. U 12h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

7. 11. u 12 h
4. Savremeni engleski jezik III

Doc.dr. Džemal Špago

8. 11. U 11h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

 

10. 11. U 11h

5. Pedagogija, doc. dr. Majra Lalić 17. 11 u 14h

TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

14. 11. U 11h
2.

 

Viktorijanska književnost/

Engleska književnost 19. Stoljeća

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

16. 11. U 12h
3. Američki modernizam

Doc.dr. Selma Raljević

9. 11. U 12h
4. Savremeni engleski jezik IV

Doc.dr. Džemal Špago

15. 11. U 11h
6. Psihologija, doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez  27.11. u 10h

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Njemački jezik I
2. Uvod u moderne lingvističke discipline I 17. 11. u 11
3 Pismeno prevođenje III

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

21. 11. U 11h
4. Psiholingvistika
5. Svjetska književnost I
8. Njemački jezik II 22.11. u 11.00
9. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

23. 11. U 11h
11. Uvod u semiotiku 24. 11. U 11
11. Svjetska književnost II
12. Uvod u moderne lingvističke discipline II 28. 11. U 11

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

9. 11. U 12h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

7. 11. u 12 h
3. Opća lingvistika Prof.dr. Belma Šator 23. 11. U 11h
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

24. 11. U 11h
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. Džemal Špago

28. 11. U 11h

ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Semantika engleskog jezika

Doc.dr.Adi Maslo

29. 11. U 11h
2. Savremeni Shakespeare

Doc.dr. Selma Raljević

9. 11. u 12 h
3. Engleski postmodernizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

16. 11. U 12h
5. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

27. 11. U 11h
6. Metodologija izrade diplomskog rada, prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 13. 11. U 11h
7. Savremeni engleski jezik VI

Doc.dr. Džemal Špago

20. 11. U 11h

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Savremena reklama

Doc.dr. Seid Masnica

2. Historija umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija 27. 11. U 11h
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

8. 11. U 11h
6. Pragmatika 9. 11. U 11h
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

17. 11. U 11h