Obavještavaju se studenti prvi put upisani u I (prvu) godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini da će se manifestacija “Brucoški sat” održati u ponedjeljak 05.10.2020. godine sa početkom u 11:00 sati, u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.