Časopis “Istraživanja” br. 13

ISSN 1840-1325

120

Izdavač: Fakultet humanističkih nauka u Mostaru

Redakcija dr. Adnan Velagić (BiH); dr. Dijana Hadžizukić (BiH); dr. Selma Raljević (BiH); dr. Belma Šator (BiH); dr. Oznur Ozdarıcı (Tur); dr. Andrijana Kos Lajtman (Hr); dr. Ivan Balta (Hr); dr. Michael Mayer (Njem); dr. Faruk
Taslidža (BiH); dr. Edim Šator (BiH); dr. Anisa Trbonja-Omanić (BiH)

Urednik: dr. Almir Marić

Časopis izlazi jednom godišnje