Dodatni ispitni rok na odsjeku za Bosanski jezik i književnost

832

SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROKOVI

NASTAVNI PLAN 2015

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

PRVI SEMESTAR

 

 

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Historija standardnih jezika

Doc.dr. Edim Šator

5.10.2017. u 10h

amfiteatar

2. Uvod u književnost

Prof.dr.Sanjin Kodrić

6.10.2017. u 12h uč.1.
3. Svjetska književnost I

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

4.10.2017. u 10h

Uč.1.

4. Južnoslavenska književnost I

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

7.10.2017. u 10h

Uč.1.

 DRUGI SEMESTAR

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
Fonetika i fonologija

Doc.dr. Edim Šator

5.10.2017. u 10h

amfiteatar

Norma i kultura b/h/s jezika

Doc.dr. Edim Šator

5.10.2017. u 10h

Amfiteatar

Teorija književnosti

Prof.dr.Sanjin Kodrić

6.10.2017. u 10h

Uč.1.

Bosanskohercegovačka književnost srednjevjekovnog i osmanskog perioda

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

6.10.2017. u 12h

Uč.1.

Usmena književnost

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

4.10.2017. u 10h

Uč.1.

Historija BiH

Doc.dr.Almir Marić

6.10.2017. u 10h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ 2015.GODINE

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija I

prof.dr. Elvira Dilberović

5.10.2017. u 10h

amfiteatar

2. Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija

6.10.2017. u 13h

Uč.PA 3

3. Svjetska književnost II

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

6.10.2017. u 12h

Uč.1.

4. Pedagogija

Doc.dr.Husein Musić

5. Engleski jezik I

Doc.dr.Aida Džiho – Šator

6.10.2017. u 10h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok  
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija II

prof. dr. Elvira Dilberović

5.10.2017. u 10h

amfiteatar

2. Dijalektologija

Doc.dr. Edim Šator

5.10.2017. u 10h

Amfiteatar

3. Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 10h

Uč.1.

4. Književnost BiH II- austrougarski period i počeci moderne

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

4.10.2017. u 10h

Uč.1.

5. Engleski jezik II

Doc.dr.Aida Džiho – Šator

6.10.2017. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1. Njemački jezik

Doc.dr.Anisa Trbonja – Omanić

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ 2011.GODINE

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija I

prof. dr. Elvira Dilberović

5.10.2017. u 10h

amfitetar

2. Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija

6.10.2017. u 13h

Uč. PA 3

3. Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić

5.10.2017. u 10h

Uč.1

4. Svjetska književnost II

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

6.10.2017. u 12h

Uč.1

5. Književnost BiH II-austrougarski period  Doc.dr.Lejla Žujo – Marić 4.10.2017. u 10h

Uč.1.

IZBORNI PREDMETI
1. Historija i razvoj romana

prof.dr.  Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 10h

Uč.1

 

2. Informatika

Doc.dr. Emina Junuz

3. Arapski jezik II

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

Predmet Ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija II

Doc.dr. Elvira Dilberović

5.10.2017. u 10h

amfiteatar

2. Dijalektologija

Doc.dr. Edim Šator

5.10.9.2017. u 10h

Amfiteatar

3. Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić

6.10.2017. u 10h

Uč.1.

4. Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 10h

Uč.1.

5. Književnost BiH II-počeci moderne

doc.dr. Lejla Žujo – Marić

4.10.2017. u 10h

Uč.1

IZBORNI PREDMETI
1. Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava

Prof.dr. Asim Peco

2. Dječija književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić

4.10.2017. u 10h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMSKA 2014/2015. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

 

Predmet Ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa I

Doc.dr.Mirela Omerović

5.10.2017. u 10h

amfiteatar

2. Historija bosanskog jezika I

Doc.dr. Alen Kalajdžija

6.10.2017. u 13h

Uč. PA 3

3. Književnost BiH od 1918.do 1945.

Prof. dr. Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 10h

Uč.1.

4. Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

Doc.dr. Lejla Žujo – Marić

4.10.2017. u 10h

Uč.1

5. Južnoslavenska književnost III

Doc.dr. Lejla Žujo – Marić

5.10.2017. u 12h

Uč.1

 IZBORNI PREDMETI
1. Njemački jezik I

Doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić

2. Engleski jezik I

Doc.dr. Aida Džiho – Šator

6.10.2017. u 10h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR)

 

Predmet Ispitni rok  
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa II

Doc.dr. Mirela Omerović

5.10.2017. u 10h

Amfiteatar

2. Historija bosanskog jezika II

Doc.dr. Alen Kalajdžija

6.10.2017. u 13h

Uč. PA 3

3. Lingvostilistika

Doc.dr. Edim Šator

5.10.2017. u 10h

amfiteatar

4. Svjetska književnost III – druga polovina XX vijeka

prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 10h
5. Pedagogija Prof.dr. Husejn Musić
 IZBORNI PREDMETI
1.  Poetika bošnjačkog romana

prof.dr. Dijana Hadžizukić

4.10.2017. u 10h
2. Njemački jezik II

Doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić

3. Engleski jezik II

Doc.dr. Aida Džiho – Šator

6.10.2017. u 10h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

akademska 2014/2015. godina

Predmet Ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa III

Doc.dr.Edim Šator

5.10.2017. u 10h

Amfiteatar

2. Metodika nastave bosanskog jezika I (teorija)

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 12h
3. Opća lingvistika I

Prof.dr. Belma Šator

 IZBORNI PREDMETI
1. Frazeologija

prof.dr. Belma Šator

2. Savremena reklama

Doc.dr. Seid Masnica

 

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

akademska 2014/2015. godina

Predmet prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
Leksikologija

Doc.dr. Mirela Omerović

5.10.2017. u 10h

Amfiteatar

Metodika nastave bosanskog jezika II (praksa)

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 12h

Uč. PA 3

Opća lingvistika II

Prof.dr.Belma Šator

Savremena književnost BiH

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.10.2017. u 12h

Amfiteatar

Južnoslavenska književnost IV

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

 

4.10.2017. u 10h

Uč.1.

Psihologija

Doc.dr. Vesna Ćorluka – Čerkez

 IZBORNI PREDMETI
1.Historija osmanske civilizacije

Doc.dr. Faruk Taslidža

2.Historija srednjevjekovne civilizacije

Doc.dr. Adis Zilić

3.Retorika

Doc.dr. Edim Šator

6.10.2017. u 12h