Dodatni ispitni rok na Odsjeku za engleski jezik i književnost

890

OKTOBARSKI  ISPITNI ROKOVI

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2016/2017

PRVA GODINA – I SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika I

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 10h
2 Fonetika i fonologija engleskog jezika

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
3. Bosanski/hrvatski/srpski jezik I

Doc.dr. Edim Šator

4. Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić

5. Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

13. 10. u 10h

PRVA GODINA – II SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika II

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 10h
2. Engleski u primjeni

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
3 Pismeno prevođenje I

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 12h
4. Bosanski/hrvatski/srpski jezik II

Doc.dr. Edim Šator

5. Interpretacija književnog djela

Prof.dr. Sanjin Kodrić

12. 10. u 12h

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  NPiP 2011/2012

PRVA GODINA – I SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika I

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 10h
2. Korespondencija

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
3 Fonetika i fonologija engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
4. Bosanski/hrvatski/srpski jezik I

Doc.dr. Edim Šator

6. Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić

PRVA GODINA – II SEMESTAR- BOLONJA, NPiP 2011/2012

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika II

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 10h
2. Engleski u primjeni

Prof.dr. Edina Špago-Ćumruija

6. 10. u 10h
3 Fonetika i fonologija engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
4. Bosanski/hrvatski/srpski jezik II

Doc.dr. Edim Šator

5. Interpretacija književnog djela

Prof.dr. Sanjin Kodrić

12. 10. u 12h
6. Engleska književnost do 1500.

Doc.dr. Selma Raljević

6. 10. u 10h

Izborni predmeti s I godine

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Arapski jezik
2. Španski jezik
3 Norma i kultura b/ h/ s jezika

Doc.dr. Edim Šator

4. Kulturna historija Bosne i Hercegovine
5. Sociologija

 

 

DRUGA GODINA – TREĆI SEMESTAR –BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfosintaksa engleskog jezika I

Doc.dr. Džemal Špago

10. 10. u 10h
2. Engleska renesansna književnost

Doc.dr. Selma Raljević

5. 10. u 10h
3 Savremeni engleski jezik I

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 12h
4. Pismeno prevođenje I

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 10h
5. Civilizacija VB

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

12. 10. u 10h

DRUGA GODINA – ČETVRTI SEMESTAR -BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfosintaksa engleskog jezika II

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 12h
2. Engleski roman 18 i 19.stoljeća

Doc.dr. Selma Raljević

5. 10. u 10h
3 Savremeni engleski jezik II

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 12h
4. Pismeno prevođenje II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
5. Civilizacija SAD

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

5. 10. u 12h

IZBORNI S DRUGE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Informatika

Doc.dr. Emina Junuz

2. Arapski jezik II
3 Historija BiH I
5. Historija BiH II
6. Arapski jezik III
7. Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava Doc.dr. Dijana Gupta

TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. U 10h
2. Engleski romantizam

Doc.dr. Selma Raljević

5. 10. u 12h
3. Američki transcendentalizam

Doc.dr. Selma Raljević

5. 10. u 10h P

12:30 U

4. Savremeni engleski jezik III

Doc.dr. Džemal Špago

5. 10. u 12h
5. Teorija prevođenja

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
5. Pedagogija,prof.dr. Husejn Musić

 

TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
2.

 

Viktorijanska književnost/

Engleska književnost 19. Stoljeća

Doc.dr. Selma Raljević

6. 10. u 12h
3. Američki modernizam

Doc.dr. Selma Raljević

5. 10. u 10h Pismeni

12:30 Usmeni

4. Savremeni engleski jezik IV

Doc.dr. Džemal Špago

12. 10. u 12h
6. Psihologija,

doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Njemački jezik I 6. 10. U 12h
2.

 

Uvod u moderne lingvističke discipline I
3 Pismeno prevođenje III

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
4. Psiholingvistika
5. Svjetska književnost I
8. Njemački jezik II 5. 10. U 12h
9. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

5. 10. u 10h
10. Uvod u semiotiku
11. Svjetska književnost II
12. Uvod u moderne lingvističke discipline II 6. 10. u 10h

 

ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

 

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Moderna britanska književnost

Doc.dr. Selma Raljević

6. 10. u 12h
2. Shakespeare i njegovo doba

Doc.dr. Selma Raljević

6. 10. u 12h
3. Opća lingvistika Prof.dr. Belma Šator
4. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
5. Savremeni engleski jezik V

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. U 10h

ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Semantika engleskog jezika

Prof.dr.Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
2. Savremeni Shakespeare

Doc.dr. Selma Raljević

6. 10. u 12h
3. Engleski postmodernizam

Doc.dr. Selma Raljević

6. 10. u 12h
5. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
6. Metodologija izrade diplomskog rada, prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 6. 10. u 10h
7. Savremeni engleski jezik VI

Doc.dr. Džemal Špago

6. 10. u 12h

IZBORNI S ČETVRTE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Savremena reklama

Doc.dr. Seid Masnica

2. Historija umjetnosti
3 Bh. književnost XX vijeka
4. Frazeologija
5. Funkcionalni stilovi

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h
6. Pragmatika 6. 10. u 10h
7. Selimović u engleskom

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

6. 10. u 10h