Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka

Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj 26.09.2019. godine donesena Odluka o organizovanju Dodatnog ispitnog termina u mjesecu oktobru.
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
Prijava ispita će se vršiti samo u PONEDJELJAK 30.09.2019.godine

Studenti uz prijavu treba da izvrše uplatu u iznosu od:
– Prvi ciklus studija: 80,00 KM, svrha doznake H4131-polaganje ispita na I ciklusu studija u dopunskim rokovima-po ispitu. uplatu izvršiti na ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru-Fakultet humanističkih nauka
– Drugi ciklus studija: 80,00 KM, svrha doznake H4132-polaganje ispita na II ciklusu studija u dopunskim rokovima-po ispitu. uplatu izvršiti na ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru-Fakultet humanističkih nauka

Termini ispitnih rokova će biti objavljeni na web stranici Fakulteta humanističkih nauka nakon prijave ispita, a održat će se u srijedu 02.10.2019. godine