Dodjela dekanovih nagrada

211

Dodjela dekanovih nagrada će se održati u srijedu 24.03.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali za sastanke – Zgrada dekanata. Spisak studenata koji će primiti dekanovu nagradu nalazi se u prilogu.