Dodjela stipendije za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine Fondacije “Amir Humo”

728

Dana 6.6.2018. godine  porodica Humo dodijelila je stipendiju Fondacije „Amir Humo“  za  mjesece mart, april, maj 2018. godine.

Stipendija je dodijeljena studentu Ali Kamer Aksoy s Odsjeka za turski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru koji je korisnik stipendije za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine.