Fondacija “Amir Humo”

Od 2010. godine na Fakultetu humanističkih nauka se dodjeljuje stipendija “Amir Humo”. Mr. sc. Amir Humo bio je stalno zaposlen na Fakultetu humanističkih nauka u svojstvu asistenta na predmetima Civilizacija Velike Britanije i Civilizacija SAD-a. Rođen je 7. avgusta 1975. godine u Sarajevu. Diplomirao je na The Florida Sate University, College of Social Sciences, a zvanje magistra nauka stekao je na Fakultetu humanističkih nauka 16. 1. 2010. godine.

Mjesec dana kasnije, 17. 2. 2010. godine, Amir Humo nas je zauvijek napustio. U spomen na njega porodica Humo je odlučila da osnuje Fondaciju “Amir Humo” i da u opkviru stipendije finansijski pomaže najbolje studente Fakulteta humanističkih nauka. Ujedno, a prema želji porodice, to je bio i jedan od načina da se njeguje sjećanje na našeg Amira.

Ukoliko želite podržati rad Fondacije i pomoći u sufinansiranju studenata, svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun: 1610200004860283

Dosadašnji dobitnici stipendije “Amir Humo” su:

 1. Ramajana Nazdraić, studentica Odsjeka za njemački jezik i književnost;
 2. Azra Maslo, studentica Odsjeka za historiju;
 3. Fatima Čolaković, studentica Odsjeka za engleski jezik i književnost;
 4. Fatima Trbonja, studentica Odsjeka za bosanski jezik i književnost;
 5. Aldin Zahirović, student Odsjeka za historiju;
 6. Anisa Husnić, studentica Odsjeka za bosanski jezik i književnost;
 7. Sabina Šuta, studentica Odsjeka za njemački jezik i književnost;
 8. Šejla Tucaković, studentica Odsjeka za komunikologiju;
 9. Aida Mustafić, studentica Odsjeka za turski jezik i književnost;
 10. Amra Elezović, studentica Odsjeka za njemački jezik i književnost;
 11. Nermana Suša, studentica Odsjeka za komunikologiju;
 12. Saudina Mrndžić, studentica Odsjeka za komunikologiju;
 13. Ali Kamer Aksoy, student Odsjeka za turski jezik i književnost;
 14. Tina Marić, studentica Odsjeka za engleski jezik i književnost.

Posljednja dobitnica stipendije fondacije “Amir Humo” je Tina Marić, studentica četvrte godine Odsjeka za engleski jezik i književnost Stipendiju je 11.12. 2018. godine uručila gđa. Emina Humo.

Ovim putem se zahvaljujemo porodici Humo na podršci koju redovno pružaju našim najboljim studentima.