Gostujuće predavanje doc. dr. Ifete Čirić-Fazlija s Anglistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

833

Doc. dr. Ifeta Čirić-Fazlija s Anglistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održat će gostujuće predavanje na temu: “Dramski književni rod u američkoj književnosti – dramatičarke u dvadesetom stoljeću” u petak. 6. aprila 2018. godine, s početkom u 10:30 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.