Historija i međunarodni odnosi – novi studijski program na Fakultetu humanističkih nauka

1244

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od naredne akademske 2018/2019. godine pokreće novi studijski program I ciklusa studija Historija i međunarodni odnosi.

Studijski program traje 4 akademske godine. Izvodi se na I ciklusu studija s tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Nakon završetka studija studenti ostvaruju zvanje bachelor historije i međunarodnih odnosa.

Pored studija Historije i međunarodnih odnosa, Fakultet humanističkih nauka pokreće i drugi ciklus studija iz oblasti Historije Bosne i Hercegovine.

Također,  Fakultet humanističkih nauka u saradnji sa BZK Preporod – gradsko društvo Mostar obezbjedio je školarine za studente koji upišu studij Historije i međunarodnih odnosa, kao i studij na Odsjeku za bosanski jezik i knjževnost.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati telefon 036/571-559, e-mail adresu fhn@unmo.ba, ili facebook stranicu https://www.facebook.com/fhn.edu.ba/.