Historija i međunarodni odnosi – novi studijski program na Fakultetu humanističkih nauka

1369

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od naredne akademske 2018/2019. godine pokreće novi studijski program I ciklusa studija Historija i međunarodni odnosi.

Opći podaci o studijskom programu:

NAZIV: Historija i međunarodni odnosi

NIVO:    I ciklus studija

MODEL: Studijski program traje 4 akademske godine. Izvodi se na I ciklusu studija s tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH  i EU.

UKUPAN BROJ ECTS KREDITA:    240

VRSTA STUDIJA:   akademski studij diplomski

ZVANJE:  Bachelor  historije i međunarodnih odnosa

OBLAST OBRAZOVANJA:  humanističke/društvene nauke

Historija i međunarodni odnosi su komplementarna područja, koja se danas izuzetno brzo transformiraju, kako samostalno, tako i pod utjecajem različitih društvenih faktora. Kompariranjem historije i međunarodnih odnosa doprinosi se boljem predstavljanju svih resursa jedne zemlje, što je vrlo odgovorno i složeno pitanje, koje traži savladavanje različitih znanja i vještina. Ukomponovane srodne  grane – historija i međunarodni odnosi, predstavljaju neraskidivu kopču sveukupnih savremenih društvenih kretanja. U savremeno doba, kada svjetska kretanja zahtjevaju stručnost i poznavanje širokog spektra vrlo složenih pitanja, smatramo da bi ovakav studij, koji je permanentno oslonjen na međunarodne odnose i historijsku nauku, te potpomognut pravnom, komunikološkom i lingvističkom naukom, mogao profilirati izuzetno kompetentne ličnosti za ove potrebe. Također, treba konstatirati da u našoj zemlji postoji ne samo deficit stručnog kadra, nego i stalna potreba za stručnjacima iz ove oblasti, s obzirom na primarnu spoljnopolitičku orijentiranost naše zemlje u pravcu evroatlanskih integracija. Zbog toga se otvaranje jednog ovakvog studijskog programa nameće i kao društvena potreba.

Pored studija Historije i međunarodnih odnosa, Fakultet humanističkih nauka pokreće i drugi ciklus studija iz oblasti Historije Bosne i Hercegovine.

Treba istaknuti da je Fhn u saradnji sa BZK Preporod – gradsko društvo Mostar obezbjedio stipendije za studente koji upišu studij Historije i međunarodnih odnosa, kao i studij na Odsjeku za bosanski jezik i knjževnost.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati na broj telefona: 036/571-559, e-mail adresu  fhn@unmo.ba, ili facebook stranicu https://www.facebook.com/fhn.edu.ba/