Institut za humanističke nauke

Institut za humanističke nauke Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru kao naučnoistraživačka ustanova bavi se društvenim i srodnim istraživanjima koje karakterizira njegovanje interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti, te razvitkom logistike za empirijska istraživanja.

Djelatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz: književnosti, jezikā, historije, kulturne baštine, komunikoloških istraživanja, filozofije, dramske umjetnosti i drugih humanističkih nauka, te afirmacija i podrška osnovne djelatnosti Fakulteta humanističkih nauka kroz organizacione centre Instituta.

Organizacija Instituta je definirana kroz aktivnosti centara i njihovih odjela i to:

Centar za istraživanja historije Bosne i Hercegovine

– Odjel za stari i srednji vijek; Odjel za novi vijek i savremeno doba.

Osnovna djelatnost Centra za istraživanja historije Bosne i Hercegovine je naučno proučavanje historije naše zemlje u svim historijskim epohama, od antike do savremenog doba.

Centar za proučavanja kulturno-historijskog naslijeđa

– Odjel za proučavanje spomenika materijalne kulture.
– Odjel za proučavanje pisanih izvora, audio i video zapisa i slikovnih izvora.

Osnovna djelatnost Centra za proučavanja kulturno-historijskog naslijeđa je evidentiranje, proučavanje i promocije dosad neistraženih kulturno historijskih spomenika na prostoru Hercegovine.

Centar za komunikološka istraživanja

– Odjel za medijska istraživanja;
– Odjel za istraživanje javnog mnijenja.

Centar za komunikološka istraživanja u okviru odjeljenja bavit će se naučnoistraživačkim radom i stručnim usavršavanjem zaposlenih u medijima u smislu jačanja opšteg nivoa znanja novinara, kao i njihovog usmjeravanja na pojedine novinarske specijalnosti, edukacijom iz oblasti odnosa s javnošću i poslovnog komuniciranja.

Centar će organizovati istraživačke radionice, te vršiti istraživanja za treća lica.

Naučnoistraživačka djelatnost Centra bit će u funkciji unapređivanja znanja iz oblasti odnosa s javnošću, uloge medija u savremenom društvu i podizanja standarda u akademskim istraživanjima iz ovih oblasti, te promoviranja vrijednosti demokratske medijske kulture i općenito kulture komuniciranja.

Centar za lingvistička istraživanja

– Odjel za bosanski, hrvatski, srpski jezik
– Odjel za njemački jezik
– Odjel za engleski jezik
– Odjel za turski jezik.

Centar za lingvistička istraživanja obavljat će sljedeće zadatke:

– prikupljati, obrađivati i publicirati rukopisnu i arhivsku građu na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom, njemačkom i turskom jeziku;

– raditi na usavršavanju naučnog i stručnog kadra u oblasti lingvistike navedenih jezika;

– sarađivati sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu;

– objavljivati rezultate naučnoistraživačkog rada putem svojih publikacija.

– Ovaj Odjel, pored navedenih aktivnosti, nudi i uslugu lektoriranja tekstova, kao i nastavu bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika za strance.

– Ovaj Odjel, pored navedenih aktivnosti, nudi i usluge prevođenja sa engleskog/njemačkog i na engleski/njemački jezik, kao i kurseve engleskog/njemačkog jezika usklađene prema Zajedničkom evrpskom referentnom okviru za jezike.

Centar za književnoteorijska istraživanja

– Odjel za bosanskohercegovačku i južnoslavensku književnost
– Odjel za američku i englesku književnost
– Odjel za njemačku književnost
– Odjel za tursku književnost.

Centar za književnoteorijska istraživanja će se baviti književnoteorijskim, književnohistorijskim, komparativnim i poetičkim istraživanjima, te biti otvoren za unutarregionalnu, kao i međunarodnu saradnju i razmjenu naučnih saznanja i akademskog kadra sa obrazovnim i kulturnim institucijama sličnog profila.

U ovom odjeljenju naučno će se valorizirati i aktuelne teme iz oblasti engleske, američke, njemačke i turske književnosti i povezati naučni kadar iz navedenih oblasti.