Izmjene u rasporedu vježbi kod asist. Kotlo

Vježbe iz predmeta “Komunikacijske vještine II” (II godina) bit će održane u utorak u 14:15 h u multimedijalnoj učionici.

Vježbe iz predmeta “Funkcionalni stilovi” (III godina) bit će održane u srijedu u 13:15 h u multimedijalnoj učionici.

Vježbe iz predmeta “Komunikacijske vještine I (II godina) bit će održane u petak u 08:15 h u multimedijalnoj učionici.

Vježbe iz predmeta “Metodika nastave” (IV godina) neće se održati u predviđenom terminu ove sedmice. O terminu nadoknade nerealiziranih časova bit ćete naknadno obaviješteni. Od sljedeće sedmice, vježbe iz predmeta “Metodika nastave I”, održavat će se ponedjeljkom od 8:15 do 9:00 h, te utorkom od 8:15 do 9:00 h.

Novi raspored vježbi kod ast. Kotlo važi do kraja semestra.