JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2017/2018

BOLONJA NASTAVNI PLAN 2015/2016. GODINA

 ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Savremeni njemački jezik I

(Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić)

31.1. u 10:00 14.2. u 10:00
2. Fonetika i fonologija njemačkog jezika (Prof.dr. Belma Šator) 29.1. u 10:00 12.2. u 10:00
3. Kultura i civilizacija njemačkog govornog područja

(Doc.dr. Sandina Herić)

30.1. u 10:00 13.2. u 10:00
4. Uvod u književnost

(Doc.dr. Irma Marić)

23.1. u 10:00

(amfiteatar)

6.2. u 10:00

(amfiteatar)

5. Opća lingvistika

(Prof.dr. Belma Šator)

22. 1. u 9:00 (amfiteatar) 5. 2. u 9:00  (amfiteatar)
6. Bosanski, hrvatski, srpski jezik I

(Doc.dr. Edim Šator)

26.1. u 10:00 16.2. u 10:00

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija njemačkog jezika II

(doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić)

25.1. u 10:00 8.2. u 10:00
2. Pregled njemačke književnosti od klasike do realizma

(Doc.dr. Sandina Herić)

31.1. u 10:00 14.2. u 10:00
3. Pismeno izražavanje I

(Prof.dr. Belma Šator)

1.2. u 10:00 15.2. u 10:00
4. Pedagogija

(Doc.dr. Majra Lalić)

23.01. u 10:00 09.02. u 10:00
5. Lessingove drame

(Doc.dr. Sandina Herić)

24.1. u 10:00 7.2. u 10:00

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa njemačkog jezika II

(Prof.dr. Belma Šator)

1.2. u 10:00 15.2. u 10:00
2. Impresionizam i ekspresionizam

(Doc.dr. Sandina Herić)

22.1. u 10:00 5.2. u 10:00
3. Jezične vježbe njemačkog jezika I

(Prof.dr. Belma Šator)

30.1. u 10:00 13.2. u 10:00
4. Teorija prevođenja

(Prof.dr. Belma Šator)

29.1. u 10:00 12.2. u 10:00
5. Prevođenje složene rečenice s b/h/s jezika na njemački jezik

(Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić)

23.1. u 10:00 6.2. u 10:00

 


 

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2017

BOLONJA NASTAVNI PLAN 2011/2012. GODINA

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa njemačkog jezika II

(Prof.dr. Belma Šator)

23.1. u 10:00 8.2. u 10:00
2. Njemačka književnost IV

(Doc.dr. Sandina Herić)

25.1. u 10:00 15.2. u 10:00
3. Savremeni njemački jezik V

(Prof.dr. Belma Šator)

30.1. u 10:00 13.2. u 10:00
4. Teorija prevođenja

(Prof.dr. Belma Šator)

29.1. u 10:00 12.2. u 10:00
IZBORNI PREDMETI
5. Brecht i Dürrenmatt

(Doc.dr. Sandina Herić)

24.1. u 10:00 7.2. 10:00
6. Engleski jezik I

(Doc.dr. Aida Džiho-Šator)

22.1. u 10:00 6.2. u 10:00

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Leksikologija njemačkog jezika II

(Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić)

2.2. u 10:00 16.2. u 10:00
2. Njemačka književnost VI

(Doc.dr. Sandina Herić)

30.1. u 10:00 13.2. u 10:00
3. Metodika nastave njemačkog jezika I (Prof.dr. Belma Šator) 22.1. u 9:00 (amfiteatar) 5.2. u 10:00 (amfiteatar)
4. Frazeologija

(Prof.dr. Belma Šator)

29.1. u 10:00 12.2, u 10:00
IZBORNI PREDMETI
5. Franz Kafka i Hermann Hesse

(Doc.dr. Sandina Herić)

1.2. u 10:00 15.2. u 10:00
6. Civilizacija VB

(Doc.dr. Aida Džiho-Šator)

26.1. 2018 u 10:00

 

9. 2. 2018. u 10:00

 

7. Historija umjetnosti

(Prof.dr. Senad Hadžić)

 

 


 

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2017/2018.

ZA IMATRIKULANTE I APSOLVENTE

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

 

Predmet Januarski ispitni rok Februarski ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa njemačkog jezika II

(Prof.dr. Belma Šator)

23.1. u 10:00 8.2. u 10:00
2. Njemačka književnost IV

(Doc.dr. Sandina Herić)

25.1. u 10:00 15.2. u 10:00
3. Savremeni njemački jezik V

(Prof.dr. Belma Šator)

30.1. u 10:00 13.2. u 10:00
4. Teorija prevođenja, Prof.dr. Belma Šator 29.1. u 10:00 12.2. u 10:00
IZBORNI PREDMETI
5. Brecht i Dürrenmatt

Doc.dr. Sandina Herić

24.1. u 10:00 7.2. 10:00
6. Engleski jezik I,doc.dr. Aida Džiho-Šator 22.1. u 10:00 6.2. u 10:00

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR)

Predmet Januarski ispitni rok Februarski ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Leksikologija njemačkog jezika I

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić

25.1. u 10:00 8.2. u 10:00
2. Njemačka književnost V

Doc.dr. Sandina Herić

23.1. u 10:00 6.2. u 10:00
3. Savremeni njemački jezik VI

Prof.dr. Belma Šator

1.2. u 10:00 15.2. u 10:00
4. Historijski motivi u književnosti

Doc.dr. Sandina Herić

22.1. u 10:00 5.2. u 10:00
IZBORNI PREDMETI
6. StilistikaProf.dr. Belma Šator 29.1. u 10:00 12.2. u 10:00
7. Engleski jezik IIDoc.dr.Aida Džiho-Šator

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

Predmet Januraski ispitni rok Feruarski ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Leksikologija njemačkog jezika II

(Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić)

2.2. u 10:00 16.2. u 10:00
2. Njemačka književnost VI

(Doc.dr. Sandina Herić)

30.1. u 10:00 13.2. u 10:00
3. Metodika nastave njemačkog jezika I (Prof.dr. Belma Šator) 22.1. u 9:00 (amfiteatar) 5.2. u 10:00 (amfiteatar)
4. Frazeologija(Prof.dr. Belma Šator) 29.1. u 10:00 12.2, u 10:00
IZBORNI PREDMETI
5. Franz Kafka i Hermann Hesse

(Doc.dr. Sandina Herić)

1.2. u 10:00 15.2. u 10:00
6. Historija osmanske civilizacije (Doc.dr. Faruk Taslidža) 24. 1. u 10:00 7. 2. u 10:00

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

Predmet Januarski ispitni rok Februarski ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Semantika njemačkog jezika

Prof.dr. Belma Šator

5.2. u 10:00 22.2. u 10:00
2. Njemačka književnost VII

Doc.dr. Sandina Herić

2.2. u 10:00 16.2. u 10:00
3. Metodika nastave njemačkog jezika II Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić 1.2. u 10:00 15.2. u 10:00
4. Uvod u tehnike izrade naučnog rada

Doc.dr. Sandina Herić

23.1. u 10:00 6.2. u 10:00
IZBORNI PREDMETI
5. Kontrastivna lingvistika

Prof.dr. Belma Šator

24.1. u 10:00 7.2. u 10:00
6. Historija srednjovjekovne civilizacije

Doc.dr. Adis Zilić

22.1. u 10:00 5.2. u 10:00

 

MASTER STUDIJ ODSJEKA ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
SMJER LINGVISTIKA
JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI
I SEMESTAR
Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Savremene jezičke teorije
Prof.dr. Belma Šator 23.1. u 12.00 6.2. u 12.00
2. Historija jezika
Prof.dr. Belma Šator
Doc. Dr. Anisa Trbonja-Omanić 1.2. u 12.00 22.2. u 12.00
3. B/h/s-njemački jezički dodiri
Prof.dr. Belma Šator 29.1. u 12.00 12.2. u 12.00
IZBORNI PREDMETI
4. Jezik i kultura
Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić 30.1. u 12.00 20.2. u 12.00
5. Kultura i historija zemalja njemačkog govornog područja
Doc.dr. Adis Zilić 22.1. u 12:00 5.2. u 12:00

MASTER STUDIJ ODSJEKA ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
SMJER KNJIŽEVNOST
JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI
I SEMESTAR
Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Savremene književne teorije
Prof.dr. Dijana Hadžizukić 5.2. u 10.00
Kabinet profesorice 19.2. u 10.00
Kabinet profesorice
2. Ženska književnost Austrije i Njemačke od 1968. do danas
Doc. Dr. Sandina Herić 23.1. u 10.00 13.2. u 10.00
3. B/h/s-njemački književni dodiri
Doc.dr. Lejla Sirbubalo 6.2. u 12.00 22.2. u 12.00
IZBORNI PREDMETI
4. Jezik i kultura
Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić 30.1. u 12.00 20.2. u 12.00
5. B/h/s-jezički dodiri
Prof.dr. Belma Šator 29.1. u 12.00 12.2. u 12.00
6. Kultura i historija zemalja njemačkog govornog područja
Doc.dr. Adis Zilić 22.1. u 12:00 5.2. u 12:00