Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi za sve studente I i II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini.
Predaja prijava od 14.01.2019.godine do 18.01.2019.godine
studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN

JANUARSKO – FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI 2019., odsjek za bosanski jezik i književnost
APSOLVENTSKI ROKOVI – 2019, odsjek za bosanski jezik i književnost
januarsko-februarski rokovi 2018 2019 (1), odsjek za engleski jezik i književnost
januar febr 2019 apsolventi i matrikulanti (1) (1), odsjek za engleski jezik i književnost
JANUAR-FEBRUAR I ROK 2019-1, odsjek za historiju
APSOLVENTSKI ROK jan-feb-mart 19, odsjek za historiju
ROKOVI – Odsjek za komunikologiju januar-februar 2019. godine1
Apsolventski rokovi 2019. januar, februar i mart- Odsjek za komunikologiju 1
jan.-feb.ispitni rokovi, odsjek za njemački jezik i književnost
APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI 2018 odsj.za.njem.jez.i knjiz. jan.feb.mar. (1)
januarsko-februarski rokovi 2019-odsjek za turski jezik i književnost 1
apsolventski rokovi, odsjek za turski jezik i književnost 1 20182019