Javno predavanje prof.dr. emeritusa Fehima Nametka

Čini nam izuzetnu čast što smo danas na Fakultetu humanističkih nauka imali priliku ugostiti prof. dr. em. Fehima Nametka, uvaženog naučnika i profesora emeritusa na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Za brojne studente i nastavnike Fakulteta humanističkih nauka, kao i zainteresovanu javnost, prof. em. Nametak govorio je o naučnim i književnim dostignućima Bošnjaka na orijentalnim jezicima.

Zahvaljujemo Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod”, Gradsko društvo Mostar, na podršci pri organizaciji predavanja.