junsko-julski ispitni rokovi 2016/2017 – Odsjek za bosanski jezik i književnost

1071

JUNSKO – JULSKI  ISPITNI ROKOVI 2017.

NASTAVNI PLAN IZ 2015/2016. GODINE

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

PRVA GODINA STUDIJA (DRUGI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
Fonetika i fonologija bosanskog, hrvatskog, srpskog,  jezika Doc.dr.Edim Šator 15.6.2017. u 10h

Amfiteatar

6.7.2017. u 10h, amfiteatar
Norma i kultura bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika

Doc.dr.Edim Šator

13.6.2017. u 10h

Uč. PA3

3.7.2017. u 10h, uč. PA3
Bosanskohercegovačka književnost srednjevjekovnog i osmanskog perioda Doc.dr.Lejla Žujo – Marić 12.6.2017. u 10h

Uč.PA 3

29.6.2017. u 10h, Uč. PA3
Usmena književnost

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

23.6.2017. u 10h Uč.PA 3 7.7.2017. u 10h, Uč.PA 3
Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić

21.6.2017. u 12h

Uč. PA 3

5.7.2017. u 12h, Uč.PA 3
Historija BiH Doc.dr.Almir Marić 14.6.2017. u 12h 4.7.2017. u 12h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

DRUGA GODINA STUDIJA  (ČETVRTI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2015/2016.GODINE

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija II Prof.dr.Elvira Dilberović 15.6.2017. u 10h amfiteatar 6.7.2017.u 10h  amfiteatar
2. DijalektologijaDoc.dr. Edim Šator 12.6.2017. u 10hUč.PA 3 29.6.2017. u 10h, UčPA3
3. Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić

13.6.2017. u 10h, Uč.PA 3 12.7.2017. u 10h, Uč.PA 3
4. Književnost BiH II- austrougarski period i počeci moderne

Doc.dr.Lejla Žujo–Marić

23.6.2017. u 10h Uč.PA 3 7.7.2017. u 10h, Uč.PA 3
5. Engleski jezik II Mr.sc.Amra Mujala 16.6.2017. u 10h 30.6.2017. u 10h
6. IZBORNI PREDMETI
7. Njemački jezik

Doc.dr.Anisa Trbonja – Omanić

19.6.2017. u 10h, uč.PA 2 3.7.2017. u 10h, uč.PA 2

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

DRUGA GODINA STUDIJA  (ČETVRTI SEMESTAR), obnova godine

NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ 2011/2012.GODINE

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija II

Prof.dr.Elvira Dilberović

15.6.2017. u 10h

amfiteatar

6.7.2017. u 10h, amfiteatar
2. Dijalektologija

Doc.dr. Edim Šator

12.6.2017. u 10h

Uč.PA 3

29.6.2017. u 10h, Uč. PA3
3. Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić

21.6.2017. u 12h

Uč. PA 3

5.7.2017. u 12h,  Uč.PA 3

 

4. Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić

13.6.2017. u 10h Uč.PA 3 12.7.2017. u 10h, Uč.PA 3
5. Književnost BiH II- počeci moderne

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

23.6.2017. u 10h Uč.PA 3 7.7.2017. u 10h, Uč.PA 3
IZBORNI PREDMETI
1. Akcentologija Doc.dr. Edim Šator 20.6.2017.u 10h Kabinet 1 4.7.2017. u 10h, Kabinet 1
2. Dječija književnost

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

16.6.2017. u 12h 30.6.2017. u 12h

 

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

TREĆA GODINA  (ŠESTI SEMESTAR), nastavni plan i program 2011/2012.

Predmet Prvi rok   Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa II

Doc.dr.Mirela Omerović

15.6.2017. u 10h

amfiteatar

6.7.2017. u 10h, amfiteatar
2. Historija bosanskog jezika II

Doc.dr. Alen Kalajdžija

20.6.2017. U 12h

Uč. PA 3

4.7.2017. u 12h
3. Lingvostilistika

Doc.dr.  Edim Šator

12.6.2017. u 10h

Uč.PA 3

29.6.2017. u 10h, Uč. PA3
4. Svjetska književnost III – druga polovina XX vijeka

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

21.6.2017. u 12h

Uč. PA 3

5.7.2017. u 12h

 

5.  IZBORNI PREDMETI
1.  Poetika bošnjačkog romana

prof.dr. Dijana Hadžizukić

19.6.2017. u 10h

Kabinet 1

3.7.2017. u 10h, Kabinet 1
2. Njemački jezik II

Doc.dr.Anisa Trbonja – Omanić

23.6.2017.u 10h,

uč.PA 2

7.7.2017. u 10h, uč.PA 2
3. Engleski jezik II Mr.sc.Amra Mujala 16.6.2017. u 12h 30.6.2017. u 12h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

ČETVRTA GODINA STUDIJA (OSMI SEMESTAR) , nastavni plan i program 2011/2012.

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
Leksikologija

Doc.dr.Mirela Omerović

15.6.2017. u 10h, amfiteatar 4.7.2017. u 10h, amfiteatar
Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti II (praksa)

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

12.6.2017. u 12h

Uč.PA 3

3.7.2017. u 10h, Uč.PA 3
Opća lingvistika II

Prof.dr. Belma Šator

14.6.2017. u 10h 28.6.2017. u 10h
Južnoslavenska književnost IV

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

13.6.2017. u 10h

Uč.PA 3

10.7.2017. u 10h Uč.PA 3
Savremena književnost BiH

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

21.6.2017. u 12h

Uč. PA 3

7.7.2017. u 12h, uč. PA 3
Psihologija Doc.dr. Vesna Ćorluka  20.6. u 11h  6.7. u 11h
 IZBORNI PREDMETI
1.Historija osmanske civilizacije

Doc.dr.Faruk Taslidža

22.6.2017.u 10h 5.7.2017. u 10h
2.Historija srednjevjekovne civilizacije

Prof.dr.Adnan Velagić

28.6.2017. u 12h 12.7.2017. u 12h
3. Retorika Doc.dr.Edim Šator 23.6.2017. u 10h 7.7.2017. u 10h