Junsko-julski ispitni rokovi 2016/2017 – Odsjek za engleski jezik i književnost

1431

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI u akademskoj 2016/2017. godini

 ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  NPiP 2015/2016

PRVA GODINA – II SEMESTAR- BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfologija engleskog jezika II

Doc.dr. Džemal Špago

14. 6. U 10h 30. 6. U 10h
2. Engleski u primjeni

Prof.dr. Edina Špago-Ćumruija

16. 6. U 10h 7. 7. U 10h
3 Pismeno prevođenje I

Doc.dr. Džemal Špago

15. 6. U 10h 6. 7. U 10h
4. Bosanski/hrvatski/srpski jezik II

Doc.dr. Edim Šator

12.6. u 10:00 23.6. u 10.00
5. Interpretacija književnog djela

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

19. 6. U 12h 3. 7. U 12h

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  NPiP 2015/2016

DRUGA GODINA – ČETVRTI SEMESTAR -BOLONJA

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Psihologija

Doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez

20. 6. u 11h 6. 7. u 11h
2. Engleski roman 18 i 19.stoljeća

Doc.dr. Selma Raljević

15. 6. U 10:00 28. 6. u 10:00
3 Akademsko pisanje I

Doc.dr Džemal Špago

 12. 6. U 10h  23. 6. U 10h
4. Pismeno prevođenje II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

13. 6. U 10h 29. 6. U 10h

IZBORNI S DRUGE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
3 Historija BiH I
Njemački jezik 19.6. u 10h 3.7. u 10.00

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  NPiP 2011/2012

DRUGA GODINA – ČETVRTI SEMESTAR –BOLONJA, (obnova godine)

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Morfosintaksa engleskog jezika II

Doc.dr. Džemal Špago

14. 6. U 10h 30. 6. U 10h
2. Engleski roman 18 i 19.stoljeća

Doc.dr. Selma Raljević

15. 6. U 10:00 28. 6. u 10:00
3 Savremeni engleski jezik II

Doc.dr. Džemal Špago

16. 6. U 10h 6. 7. U 10h
4. Pismeno prevođenje II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

13. 6. U 10h 29. 6. U 10h
5. Civilizacija SAD

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

23.6. u 10:00 7.7. u 10:00

IZBORNI S DRUGE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Informatika
2. Arapski jezik II
3 Historija BiH I
Njemački jezik 19.6. u 10h 3.7. u 10.00
5. Historija BiH II
6. Arapski jezik III
7. Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava Doc.dr. Dijana Gupta

 

TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA , Nastavni plan i program 2011/2012.

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Sintaksa engleskog jezika II

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

12. 6. U 10h 28. 6. U 10h
2.

 

Viktorijanska književnost

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

19. 6. U 12h 3. 7. U 12h
3. Američki modernizam

Doc.dr. Selma Raljević

15. 6. U 10:00 (P); 15. 6. U 13:00 (U) 29. 6. U 10:00 (P);

29. 6. U 13:00 (U)

4. Savremeni engleski jezik IV

Doc.dr. Džemal Špago

14. 6. U 10h 30. 6. U 10h
6. Psihologija,

doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez

20. 6. u 11h 6. 7. u 11h

IZBORNI S TREĆE GODINE

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Njemački jezik II 23.6. u 10h 7.7. u 10.00.
2. Pismeno prevođenje IV

Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija

21. 6 u 10h 10. 7. U 10h
3 Uvod u semiotiku
4 Svjetska književnost II
5. Uvod u moderne lingvističke discipline II

ČETVRTA GODINA – OSMI  SEMESTAR – BOLONJA, Nastavni plan i program 2011/2012.

r/b NAZIV PREDMETA PRVI ROK DRUGI ROK
1. Semantika engleskog jezika

Prof.dr.Edina Špago-Ćumurija

21. 6. U 10h 10. 7. U 10h
2. Savremeni Shakespeare

Doc.dr. Selma Raljević

15. 6. U 10:00 28. 6. U 10:00
3. Engleski postmodernizam

Doc.dr. Aida Džiho-Šator

19. 6. U 12h 3. 7. U 12h
5. Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 22. 6. U 10h 12. 7. U 10h
6. Metodologija izrade diplomskog rada prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 13. 6. U 10h 29. 6. U 10h
7. Savremeni engleski jezik VI

Doc.dr. Džemal Špago

16. 6. U 10h 6. 7. U 10h