Junsko-julski ispitni rokovi 2016/2017 – Odsjek za komunikologiju

1303

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Junsko – julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017 godinu

Nastavni plan i program 2015/2016.godina

I ROK II ROK
I GODINA

Drugi semestar

 

ECTS

 

datum

 

vrijeme

 

sala

 

datum

 

vrijeme

 

sala

 

PREDAVAČ

Bosanski, Hrvatski, Srpski II 5 15.06. 10:00 amfiteatar 6.7. 10:00 amfiteatar doc. dr. Edim Šator
Engleski jezik II 5 16.06. 12:00 30.06. 12:00 doc.dr. Aida Džiho – Šator
Historija BiH 4 14.06. 12:00 04.07. 12:00 doc.dr. Almir Marić
Komunikacijski žanrovi 8 23.06. 10:00 broj II 07.07. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica
Osnove propagande 7 13.06. 10:00 broj I 28.06. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica

 

I ROK II ROK
II GODINA

Četvrti semestar

ECTS datum vrijeme sala datum vrijeme sala PREDAVAČ
Njemački jezik

 

4 19.06. 10:00 PA2 03.07. 10:00 PA2 doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić
Retorika 7 21.06. 10:00 07.06. 10:00 doc.dr. Edim Šator
Osnovi stilistike 6 23.6. 13:00 04.07. 13:00 doc.dr. Edim Šator
Javno komuniciranje 7 22.06. 10:00 broj I 06.07. 10:00 broj I doc. dr. Amer Džihana
Komunikacija u multietničkim zajednicama 6 20.06. 11:00 broj II 10.07. 11:00 broj II doc. dr. Radenko Udovičić
Kultura govora 16.6. 13:00 broj II 05.07. 13:00 broj II doc.dr. Edim Šator

 


 

 

 

I ROK II ROK
III GODINA

Šesti semestar

ECTS datum vrijeme sala datum vrijeme sala PREDAVAČ
Njemački jezik II 4 23.06. 10:00 PA2 07.07. 10:00 PA2 doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić
Političko komuniciranje 6 15.06. 10:00 broj I 29.06. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica
Izborna kampanja 5 19.06. 10:00 broj I 10.07. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica
Agencijsko novinarstvo 4 28.06. 11:00 broj II 12.07. 11:00 broj II doc. dr. Dijana Gupta
Poslovno komuniciranje 6 16.06. 10:00 broj II 30.06. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica
Online mediji 5 22.06. 11:00 broj I 13.07. 11:00 broj II doc.dr. Amer Džihana
Kreacija imidža 4 13.06. 11:00 broj II 03.07. 11:00 broj II doc.dr. Dijana Gupta

 

I ROK II ROK
IV GODINA

Osmi semestar

ECTS datum vrijeme sala datum vrijeme sala PREDAVAČ
Praktično komuniciranje 10 21.06. 10:00 broj I 05.07. 10:00 broj I doc.dr. Seid Masnica
Globalizacija komuniciranja 5 23.06. 11:00 broj II 07.07. 11:00 broj II doc. dr. Seid Masnica