Junsko-julski ispitni rokovi – Odsjek za bosanski jezik i književnost

668

JUNSKO – JULSKI ISPITNI ROKOVI AKADEMSKA 2014/2015.GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Historija standardnih jezika

Doc.dr. Elvira Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
2Norma i kultura b/h/s jezika I

Doc.dr. Elvira Dilberović
15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
3Svjetska književnost I

prof.dr. Dijana Hadžizukić
23.06.2015. u 12h07.07.2015. u 12h
4
Južnoslavenska književnost I

Prof.dr. Alija Pirić
22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
5Historija BiH I

prof.dr. Adnan Velagić
17.06.2015. u 10h03.07.2015. u 10h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (DRUGI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Fonetika i fonologija

Doc.dr. Elvira Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
2Norma i kultura b/h/s jezika II

Doc.dr. Elvira Dilberović
15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
3Bosanskohercegovačka književnost srednjevjekovnog i osmanskog perioda

Prof.dr. Sanjin Kodrić
18.06.2015. u 10h02.07.2015. u 10h
4Usmena književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić
24.06.2015.u 12h08.07.2015. u 12h
5Historija BiH II

prof.dr. Adnan Velagić
23.06.2015. u 12h07.07.2015. u 12h
IZBORNI PREDMETI
1Sociologija

Prof.dr. Asim Peco
15.06. u 10:00 Amfiteatar01.07. u 10:00
Amfiteatar
2Kultura govora22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
3Arapski jezik I


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Morfologija I

doc.dr. Elvira Ćemalović-Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
2Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija
17.06.2015. u 10h01.07.2015. u 10h
3Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić
15.06.2015. u 10h29.06.2015. u 10h
4Svjetska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić
19.06.2015. u 10h03.07.2015. u 10h
5Književnost BiH II-austrougarski period

prof.dr. Alija Pirić
18.06.2015. u 10h02.07.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Historija i razvoj romana

prof.dr Dijana Hadžizukić
15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
2Informatika

Doc.dr Emina Junuz
24.06.2015. u 10 h
Amfiteatar
13.07.2015. u 10 h
Amfiteatar
3Arapski jezik II


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Morfologija II

Doc.dr. Elvira Ćemalović-Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
2Dijalektologija

Doc.dr. Alen Kalajdžija
15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
3Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić
22.06.2015. u 10h06.07.2015. u 10h
4Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić
25.06.2015. u 10h09.07.2015.u 10h
5Književnost BiH II-počeci moderne

prof.dr. Alija Pirić
23.06.2015. u 10h07.07.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Dječija književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić
22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
2
Interkulturalno razumijevanje i ljudska pravaProf.dr. Asim Peco
3Arapski jezik III


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Sintaksa I Doc.dr.Mirela Omerović19.06.2015. u 9h03.07.2015. u 9h
2Historija bosanskog jezika I

Doc.dr. Alen Kalajdžija
17.06.2015. u 10h01.07.2015. u 10h
3Književnost BiH od 1918. do 1945.godine

prof.dr. Dijana Hadžizukić
18.06.2015. u 10h02.07.2015. u 10h
4Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

prof.dr. Dijana Hadžizukić
15.06.2015. u 10h29.06.2015. u 10h
5
Južnoslavenska književnost III

Prof.dr. Safet Sarić
22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
IZBORNI PREDMETI
1Njemački jezik I

Doc.dr. Belma Šator
19.06.2015. u 10:00 PA 203.07.2015. u 10:00 PA 2
2Engleski jezik I

Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija
25.06. u 08:30
Amfiteatar
15.07. u 08:30
Amfiteatar


ODSJEK BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Sintaksa II Doc.dr.Mirela Omerović19.06.2015. u 9h03.07.2015. u 9h
2Historija bosanskog jezika II

Doc.dr. Alen Kalajdžija
17.06.2015. u 10h01.07.2015. u 10h
3Lingvostilistika

Doc.dr. Elvira Ćemalović-Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
4Svjetska književnost III – druga polovina XX vijeka

prof.dr. Dijana Hadžizukić
25.06.2015. u 10h09.07.2015. u 10h
5
Pedagogija

Doc.dr. Husein Musić
17.06 u 12:00

Amfiteatar
01.07. u 12:00 amfiteatar
IZBORNI PREDMETI
1Poetika bošnjačkog romana

prof.dr. Dijana Hadžizukić
15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
2Njemački jezik II

Doc.dr. Belma Šator
22.06.2015. u 10:00 PA206.07.2015. u 10:00 PA2
3Engleski jezik II

Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija
25.06.2015. u 08:30
Amfiteatar
15.07.2015. u 08:30 Amfiteatar


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Sintaksa III Doc.dr.Mirela Omerović15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
2Metodika nastave bosanskog jezika I (teorija)

prof.dr. Dijana Hadžizukić
17.06.2015. u 12h01.07.2015. u 12h
3Opća lingvistika I

Doc.dr. Adi Fejzić
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
4Psihologija

Dr. Jasna Bogdanović - Ćurić
18.06.2015. u 12:00 amfiteatar10.07.2015. u 10h Učionica 206. Nastavnički fakultet
IZBORNI PREDMETI
Frazeologija

Doc.dr. Belma Šator
23.06.2015. u 9h07.07.2015. u 9h
Historija SAD-a

Doc.dr. Selma Raljević
18.06. 2015.u 11h02.07.2015. u 11 h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Leksikologija

Doc.dr.Mirela Omerović
19.06.2015. u 9h03.07.2015. u 9h
2Metodika nastave bosanskog jezika II (praksa)

prof.dr. Dijana Hadžizukić
17.06.2015. u 12h01.07.2015. u 12h
3Opća lingvistika II

Doc.dr. Adi Fejzić
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
4Južnoslavenska književnost IV

Prof.dr. Safet Sarić
22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
5Književnost BIH IV

prof.dr. Dijana Hadžizukić
25.06.2015. u 10h09.07.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Historija osmanske civilizacije17.06.2015. u 10 h01.07.2015. u 10 h.
2Historija srednjevjekovne civilizacije15.06.2015. u 11h29.06.2015. u 11 h
3Historija Velike Britanije18.06. 2015.u 11h02.07.2015. u 11 h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROK
DRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Sintaksa IIIDoc.dr.Mirela Omerović15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
2Metodika nastave bosanskog jezika I (teorija)

prof.dr. Dijana Hadžizukić
17.06.2015. u 12h01.07.2015. u 12h
3
Opća lingvistika I

Doc.dr. Adi Fejzić
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
4
Savremena književnost BiH

Prof.dr.Dijana Hadžizukić
25.06.2015. u 10h09.07.2015. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Frazeologija

Doc.dr. Belma Šator
23.06.2015. u 9h07.07.2015. u 9h
2Historija SAD-a

Doc.dr. Selma Raljević
18.06. 2015.u 11h02.07.2015. u 11 h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Leksikologija

Doc.dr.Mirela Omerović
19.06.2015. u 9h03.07.2015. u 9h
2Metodika nastave bosanskog jezika II (praksa)

prof.dr. Dijana Hadžizukić
17.06.2015. u 12h01.07.2015. u 12h
3Opća lingvistika II

Doc.dr. Adi Fejzić
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
4Južnoslavenska književnost IV

Prof.dr. Safet Sarić
22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
5Psihologija

Prof.dr.Jasna Bogdanović - Ćurić
18.06.2015. u 10h
Učionica 206. Nastavnički fakutlet
10.07.2015. u 10h Učionica 206. Nastavnički fakultet
IZBORNI PREDMETI
1Historija osmanske civilizacije17.06.2015. u 10 h01.07.2015. u 10 h.
2Historija srednjevjekovne civilizacije15.06.2015. u 11h29.06.2015. u 11 h
3Historija Velike Britanije18.06. 2015.u 11h02.07.2015. u 11 h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – Prva godina

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Savremeni bosanski jezik I

Doc. dr. Elvira Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
2Norma i kultura bosanskog jezika

Doc. dr. Elvira Dilberović
15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
3Književnost BiH I

Prof.dr. Sanjin Kodrić
18.06.2015. u 10h02.07. 2015. U 10h
4Usmena književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić
24.06.2015.u 12h08.07.2015. u 12h
5Pregled svjetske književnosti I

prof.dr. Dijana Hadžizukić
25.06.2015.u 10h09.07.2015. u 10h
6Pregled južnoslavenskih književnosti I

Prof.dr. Alija Pirić
22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
7Sociologija

Prof.dr. Asim Peco
15.06.2015 u 10h Amfiteatar01.07.2015. u 10h
Amfiteatar
8Engleski jezik (opći predmet)

Doc.dr. Edina Špago- Ćumurija
25.06.2015. u 08:30
Amfiteatar
15.07.2015. u 08:30
Amfiteatar
9Sport i zdravlje


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – druga godina

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Savremeni bosanski jezik II

Doc.dr.Elvira Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
2Osnovi staroslavenskog jezika

Doc.dr.Alen Kalajdžija
17.06.2015. u 10h01.07.2015. u 10h
3Književnost BiH II

Prof.dr. Alija Pirić
18.06.2015. u 10h02.07.2015. u 10h
4Pregled svjetske književnosti II

prof.dr. Dijana Hadžizukić
19.06.2015. u 10h03.07.2015. u 10h
5Pregled južnoslavenskih književnosti II

prof.dr. Dijana Hadžizukić
25.06.2015. u 10h09.07.2015.u 10h
6Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić
22.06.2015. u 10h06.07.2015. u 10h
7Engleski jezik (opći predmet)

Doc.dr.Edina Špago - Ćumurija
25.06.2015. u 08:30 Amfiteatar15.07.2015. u 08:30
Amfiteatar
8Pedagogija sa psihologijom
9Osnovi informatike

Doc.dr. Emina Junuz
24.06. u 10:00
Amfiteatar
13.07. u 10:00
Amfiteatar


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – treća godina

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Savremeni bosanski jezik III

Doc.dr.Mirela Omerović
19.06.2015. u 9h03.07.2015. u 9h
2Historija jezika

Doc.dr. Alen Kalajdžija
17.06.2015. u 10h01.07.2015. u 10h
3Dijalektologija

Doc.dr. Alen Kalajdžija
15.06.2015. u 12h29.06.2015. u 12h
4Lingvistička stilistika

Doc.dr. Elvira Dilberović
16.06.2015. u 10h30.06.2015. u 10h
5Književnost BiH III

prof.dr. Dijana Hadžizukić
18.06.2015. u 10h02.07.2015. u 10h
6Pregled južnoslavenskih književnosti IIIProf.dr. Safet Sarić22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
7Pregled svjetske književnosti III

prof.dr. Dijana Hadžizukić
25.06.2015. u 10h09.07.2015. u 10h
8Dječja književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić
22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h


ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII/1 stepen – četvrta godina

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Savremeni bosanski jezik IV

Doc.dr. Mirela Omerović
19.06.2015. u 9h03.07.2015. u 9h
2Opća lingvistika

Doc.dr.Adi Fejzić
16.6.2015. u 10h30.6.2015. u 10h
3Književnost BiH IV

prof.dr. Dijana Hadžizukić
25.06.2015. u 10h09.07.2015. u 10h
4Pregled južnoslavenskih književnosti IV Prof.dr. Safet Sarić22.06.2015. u 12h06.07.2015. u 12h
5Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti

prof.dr. Dijana Hadžizukić
17.06.2015. u 12h01.07.2015. u 12h
6Kulturna historija BiH

prof.dr. Adnan Velagić
15.06.2015 u 10h01.07.2015. u 10h