Junsko-julski ispitni rokovi – Odsjek za engleski jezik i književnost

646

PRVA GODINA – I SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Morfologija engleskog jezika I23.06. u 10h07.07. u 10h
2Korespondencija23.06. u 11h07.07. u 11h
3Fonetika i fonologija engleskog jezika I17.06 u 10h01.07 u 10h
4Bosanski/hrvatski/srpski jezik I16.06. u 10:00 Amfiteatar30.06. u 10:00 amfitetar
5Engleski u primjeni22.06. u 12h06.07. u 12h
6Uvod u književnost15.06. u 10h29.06. u 10h


PRVA GODINA – II SEMESTAR- BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Morfologija engleskog jezika II23.06. u 10h07.07. u 10h
2Fonetika i fonologija engleskog jezika II19.06 u 1003.07 u 10
3Bosanski/hrvatski/srpski jezik II16.06. u 10:00 Amfiteatar30.06. u 10:00 Amfiteatar
4Interpretacija književnog djela22.06. u 10h06.07. u 10h
5Engleska književnost do 1500. 29.06. u 11h13.07. u 11h
Izborni predmeti s I godine
1Arapski jezik
2Španski jezik
3Norma i kultura b/ h/ s jezika
4Kulturna historija Bosne i Hercegovine15.06. u 10h01.07. u 10h
5Sociologija15.06. u 10h
Amfiteatar
01.07. u 10h
Amfiteatar


DRUGA GODINA – TREĆI SEMESTAR -BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Morfosintaksa engleskog jezika I22.06. u 10h06.07. u 10h
2Engleska renesansna književnost30.06. u 11.0014.07. u 11.00
3Savremeni engleski jezik I17.06 u 10h01.07 u 10h
4Pismeno prevođenje I24.06. u 11h08.07. u 11h
5Civilizacija VB29.06. u 11h13.07. u 11 h


DRUGA GODINA – ČETVRTI SEMESTAR -BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Morfosintaksa engleskog jezika II23.06. u 10h07.07. u 10h
2Engleski roman 18 i 19.stoljeća01.07 u 11h15.07. u 11 h
3Savremeni engleski jezik II19.06 u 10h03.07 u 10h
4Pismeno prevođenje II25.06. u 11h09.07. u 11h
5Civilizacija SAD02.07. u 11h16.07. u 11 h
IZBORNI S DRUGE GODINE
1Informatika24.06. u 10h Amfiteatar13.07. u 10h Amfiteatar
2Arapski jezik II
3Historija BiH I17.06. u 12h03.07. u 12h
4Historija BiH II23.06. u 12h07.07. u 12h
5Arapski jezik III
6Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava


TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Sintaksa engleskog jezika I22.06. u 10h06.07. u 10h
2Engleski romantizam16.06. u 11:0030.06. u 11.00
3Američki transcendentalizam15.06. U 10:00 (P),
18.06. U 09:00 (U)
29.06. U 10:00 (P),
02.07. U 10:00 (U)
4Savremeni engleski jezik III17.06 u 10h01.07 u 10h
5Teorija prevođenja26.06. u 10h10.07. u 11h
6Pedagogija17.06.2015. u 12h
amfitetar
01.07. u 12h
amfiteatar


TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Sintaksa engleskog jezika II23.06. u 10h07.07. u 10h
2Viktorijanska književnost18.06. u 13h02.07. u 13 h
3Američki modernizam15.06. u 10:00 (P),
23.06. u 09:00 (U)
29.06. u 10:00 (P),
02.07. u 10:00 (U)
4Savremeni engleski jezik IV19.06 u 10h03.07 u 10h
5Psihologija18.06. u 12h amfiteatar10.07. u 10h. Učionica 206. Nastavnički fakultet
IZBORNI S TREĆE GODINE
1Njemački jezik I19.06 u 10h PA 203.07. u 10h PA2
2Uvod u moderne lingvističke discipline I17.06 u 10h01.07 u 10h
3Pismeno prevođenje III24.06. u 11h08.07. u 11h
4Psiholingvistika17.06 u 10h01.07 u 10h
5Svjetska književnost I
6Njemački jezik II22.06. u 10h PA206.07. u 10h PA2
7Pismeno prevođenje IV25.06. u 11h09.07. u 11h
8Uvod u semiotiku17.06 u 1001.07 u 10
9Svjetska književnost II
10
Uvod u moderne lingvističke discipline II
17.06 u 1001.07 u 10


TREĆA GODINA – PREDBOLONJSKA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Engleski jezik III 22.06. u 10h06.07. u 10h
2Engleska književnost III16.06. u 11h30.06. u 11 h
3Američka književnost15.06. U 10:00 (P),
18.06. U 09:00 (U)
29.06. U 10:00 (P),
02.07. U 10:00 (U)


ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Moderna britanska književnost16.06. u 11.0030.06. u 11.00
2Shakespeare i njegovo doba15.06. U 10:0029.06. U 10:00
3Opća lingvistika17.06 u 10h01.07 u 10h
4Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I23.06. u 10h07.07. u 10h
5Savremeni engleski jezik V16.06. u 11h30.06. u 11h


ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Semantika engleskog jezika22.06. u 10h06.07. u 10h
2Savremeni Shakespeare15.06. u 10:0029.06. u 10:00
3Postmoderna britanska književnost19.06. u 11.0003.07. u 11.00
4
Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II
24.06. u 10h08.07. u 10h
5Metodologija izrade diplomskog rada25.06. u 10h09.07. u 10h
6Savremeni engleski jezik VI18.06. u 10h07.07. u 10h
IZBORNI S ČETVRTE GODINE
1Savremena reklama
2Historija umjetnosti
3Bh. književnost XX vijeka
4
Frazeologija
5Funkcionalni stilovi23.06. u 11h07.07. u 11h
6Pragmatika17.06 u 10h01.07 u 10h
7Selimović u engleskom26.06. u 11h10.07. u 11h


ČETVRTA GODINA – PREDBOLONJSKI

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Engleski jezik IV22.06. u 10h06.07. u 10h
2Engleska književnost IV16.06. u 11h30.06. u 11h
3Šekspirologija15.06. u 10h29.06. u 10h
4Opća lingvistika17.06 u 10h01.07 u 10h
5Teorija prevođenja26.06. u 10h10.07. u 10h
6Metodika nastave engleskog jezika23.06. u 10h07.07. u 10h
7Metodologija izrade diplomskog rada25.06. u 10h09.07. u 10h