Junsko-julski ispitni rokovi – Odsjek za historiju

667

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI BOLONJA – ŠKOLSKA GODINA 2014./15.

ODSJEK HISTORIJA (PRVI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Uvod u historijsku nauku16.06. u 12 h02.07. u 10 h
2Opća historija starog vijeka I15.06. u 12 h02.07. u 12 h
3Arheologija I19.06. u 10 h
4Pedagogija17.06 u 12.00
Amfiteatar
01.07. u 12.00 Amfiteatar
5Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik I16.06. u 10.00
Amfiteatar
30.06. u 10.00 Amfitetar


ODSJEK HISTORIJA (DRUGI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija starog vijeka II22.06. u 12 h06.07. u 12 h
2Arheologija II
3Psihologija18.06. u 12:00 amfiteatar10.07. u 10:00 Učionica 206. Nastavnički fakultet
4Latinski jezik
5Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik II16.06. u 10.00
Amfiteatar
30.06. u 10:00 Amfitetar
6IZBORNI PREDMETI
7Arapski jezik I
8Norma i kultura bosanskog jezika
9Sociologija15.06. u 10.00 Amfiteatar01.07. u 10:00

Amfiteatar


ODSJEK HISTORIJA (TREĆI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETI
PRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija srednjeg vijeka
od V do XI st.
24.06. u 11 h08.07. u 11 h
2Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku do XI st.25.06. u 13 h09.07. u 13 h
3Historije Bosne u srednjem vijeku
do XI st.
26.06. u 9 h10.07. u 9 h
4Pomoćne historijske nauke I17.06. u 11h01.07. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1Informatika24.06. u 10:00
Kabinet iznad Studentske službe
13.07. u 10:00
Kabinet iznad Studentske službe
2Historija religije I19.06. u 13: 30 h07.07. u 13:30 h
3Arapski jezik II


ODSJEK HISTORIJA (ČETVRTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija srednjeg vijeka
od XII do XV st.
24.06. u 11 h08.07. u 11 h
2Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku od XII do XV st.25.06. u 13 h09.07. u 13 h
3Historije Bosne u srednjem vijeku
od XII do XV st.
26.06. u 9 h10.07. u 9 h
4Pomoćne historijske nauke II17.06. u 11h01.07. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1
Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava
2Historija religije II19.06. u 13: 30 h07.07. u 13:30 h
3Arapski jezik III


ODSJEK HISTORIJA (PETI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija novog vijeka (do 1648)22.06. u 10 h06.07. u 10 h
2Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću do 1918. godine16.06. u 10h30.06. u 10h
3Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (do1606) 24.06. u 11 h02.07. u 11 h
4Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do 1580)15.06. u 10h29.06. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Njemački jezik I19.06 u 10:00 PA 203.07. u 10:00 PA 2
2Engleski jezik I25.06. u 08:30 Amfiteatar15.07. u 08:30
Amfiteatar
3Arhivistika17.06. u 11h01.07. u 11 h


ODSJEK HISTORIJA (ŠESTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Jugoist. Evropa u osmanskom period (1606-1791)24.06. u 11 h02.07. u 11 h
2Bosanski ejalet (1580-1791)15.06. u 10h29.06. u 10 h
3Opća historija novog vijeka (1648-1789)22.06. u 10 h06.07. u 10 h
4Historija BiH u XIX stoljeću (do 1878)01.07. u 10 h15.07. u 10 h
IZBORNI PREDMETI
1Njemački jezik II22.06. u 10:00 PA206.07. u 10:00 PA2
2Engleski jezik II25.06. u 08:30
Amfiteatar
15.07. u 08:30
Amfiteatar
3Arhivska praksa17.06. u 11h01.07. u 11 h


ODSJEK HISTORIJA (SEDMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija novog vijeka (1789-1918)18.06. u 12:306.07. u 12:30
2Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941.)16.06. u 12 h02.07. u 12 h
3Historija BiH u sastavu A-U monarhije15.06. u 10 h01.07. u 10 h
4Metodika nastave historije I22.06. u 11 h09.07. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1Civilizacija VB18.06. u 11h02.07. u 11 h
2Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka


ODSJEK HISTORIJA (OSMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija savremenog doba19.06. u 12:3007.07. u 12:30
2Historija socijalističke Jugoslavije17.06. u 10 h03.07. u 10 h
3BiH u južnoslavenskim državnim okvirima23.06. u 11 h14.07. u 11 h
4Metodika nastave historije II22.06. u 11 h09.07. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1Civilizacija SAD18.06. u 11h02.07. u 11 h
2Historija evropskih integracija