Junsko-julski ispitni rokovi – Odsjek za njemački jezik i književnost

691

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK BOLONJA-NASTAVNI PLAN 2014/2015

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Savremeni njemački jezik I

Prof.dr. Memnuna Hasanica
20.06. u 10h (PA2/PA3)04.07. u 10h (PA2/PA3)
2Fonetika i fonologija njemačkog jezika

Doc.dr. Belma Šator
26.06. u 10h (PA2/PA3)10.07. u 12h (PA2/PA3)
3Kultura i civilizacija njemačkog govornog područja Katharina Stelzl23.06. u 10h (PA2/PA3)07.07. u 10h (PA2/PA3)
4Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić
15.06. u 10h
Amfiteatar
29.06. u 10h
Amfiteatar
5Uvod u lingvistiku

Doc.dr.Edina Solak
19.06. u 12h03.07. u 10h
6Bosanski, hrvatski, srpski jezik I

Doc.dr. Elvira Dilberović
16.06. u 12h30.06. u 12h


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (DRUGI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Morfologija njemačkog jezika I

Doc.dr. Belma Šator
17.06. u 12h(PA2/PA3)01.07. u 12h(PA2/PA3)
2Njemačka književnost I25.06. u 10h (PA2/PA3)09.07. u 10h(PA2/PA3)
3Interpretacija književnog djela

Prof.dr.Sanjin Kodrić
22.06. u 10h
Ucionica FHN 1
06.07. u 10h
Ucionica FHN 1
4Bosanski, hrvatski, srpski jezik II

Doc.dr. Elvira Dilberović
18.06. u 12h02.07. u 12h
IZBORNI PREDMETI
1Savremeni njemački jezik II

Prof.dr. Memnuna Hasanica
24.06. u 10h(PA2/PA3)08.07. u 10h(PA2/PA3)
2Sociologija15.06. u 10h
Amfiteatar
01.07. u 10h
Amfiteatar


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Morfologija njemačkog jezika II

Prof.dr.Memnuna Hasanica
19.06. u 12h(PA2/PA3)03.07. u 10h(PA2/PA3)
2Njemačka književnost II

Doc.dr. Lejla Sirbubalo
26.06. u 10h (PA2/PA3)09.07. u 10h (PA2/PA3)
3Savremeni njemački jezik III

Doc.dr.Belma Šator
23.06. u 10h(PA2/PA3)07.07. u 10h(PA2/PA3)
4Psihologija18.06. u 12:00
amfiteatar
10.07. u 10h
Ucionica 206, Nastavnicki fakultet
IZBORNI PREDMETI
1Pravopisna norma njemačkog jezika
2Informatika

Doc.dr. Emina Junuz
24.06. u 10h
Amfiteatar
13.07. u 10h
Amfitetar
3Historija BiH I

Prof.dr. Adnan Velagić
17.06. u 10h03.07. u 10h


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Sintaksa njemačkog jezika I

Doc.dr.Belma Šator
21.06. u 12h (PA2/3)05.07. u 10h (PA2/3)
2Njemačka književnost III

Doc.dr.Lejla Sirbubalo
27.06. u 10h (PA2/PA3)13.07. u 10h(PA2/PA3)
3Savremeni njemački jezik IV

Doc.dr.Belma Šator
24.06. u 10h(PA2/PA3)08.07. u 10h(PA2/PA3)
4Pedagogija

Prof.dr. Husejn Musić
17.06. u 12h
Amfiteatar
01.07. u 12h
Amfiteatar
IZBORNI PREDMETI
1Njemačka bajka

Doc.dr. Lejla Sirbubalo
25.06. u 10h(PA2/PA3)09.07. u 10h (PA2/PA3)
2Interkulturalno razumijevanje i

ljudska prava prof.dr Asim Peco
3Historija BiH II

Prof.dr. Adnan Velagić
23.06. u 12h07.07. u 12h


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Sintaksa njemačkog jezika II

Doc.dr.Belma Šator
22.06. u 12h(PA2/PA3)07.07. u 10h(PA2/PA3)
2Njemačka književnost IV

Doc.dr.Lejla Sirbubalo
27.06. u 10h(PA2/PA3)13.07. u 10h (PA2/PA3)
3Savremeni njemački V

Doc.dr.Belma Šator
23.06. u 12h(PA2/PA3)07.07. u 12h(PA2/PA3)
4Teorija prevođenja

Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija
26.06. u 10h10.07. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Brecht i Dürrenmatt / Lessingove drame Doc.dr. Lejla Sirbubalo
2Engleski jezik I

Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija
25.06. u 8:30h15.07. u 8:30


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Leksikologija njemačkog jezika I

Prof.dr. Memnuna Hasanica
24.06. u 12h(PA2/PA3)08.07. u 10h(PA2/PA3)
2Njemačka književnost V

Doc.dr.Lejla Sirbubalo
29.06. u 10h(PA2/PA3)14.07. u 10h(PA2/PA3)
3Savremeni njemački jezik VI

Doc.dr.Belma Šator
23.06. u 10h(PA2/PA3)07.07. u 10h(PA2/PA3)
IZBORNI PREDMETI
1Stilistika

Doc.dr. Belma Šator
22.06. u 12h(PA2/PA3)07.07. u 10h(PA2/PA3)
2Engleski jezik II

Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija
25.06. u 8:30h15.07. u 8:30h


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

R. Br. PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Prevođenje stručnih tekstova I

Prof.dr. Memnuna Hasanica
29.06. u 10h(PA2/PA3)13.07. u 10h (PA2/PA3)
2Leksikologija njemačkog jezika II

Prof.dr. Memnuna Hasanica
26.06. u 12h(PA2/PA3)10.07. u 10h(PA2/PA3)
3Semantika njemačkog jezika

Doc.dr.Belma Šator
27.06. u 9h(PA2/PA3)11.07. u 9h(PA2/PA3)
4Metodika nastave njemačkog jezika I

Prof.dr. Memnuna Hasanica
24.06. u 12h(PA2/PA3)08.07. u 10h(PA2/PA3)
5Njemačka književnost nakon 1945. godine

Doc.dr. Lejla Sirbubalo
22.06. u 10h(PA2/PA3)06.07. u 10h(PA2/PA3)
6Frazeologija

Doc.dr. Belma Šator
25.06. u 9h(PA2/PA3)09.07. u 9h(PA2/PA3)
7Historijski motivi u književnosti

Doc.dr.Lejla Sirbubalo
03.07. u 10h (PA2/PA3)17.07. u 10h(PA2/PA3)
8Njemačka književnost VI

Doc.dr. Lejla Sirbubalo
29.06. u 10h(PA2/PA3)13.07. u 10h(PA2/PA3)
IZBORNI PREDMETI
1Franz Kafka i Hermann Hesse

Doc.dr.Lejla Sirbubalo
2Civilizacija VB

Doc.dr. Selma Raljević
18.6. u 11h2.7.u 11h
3Bh. Književnost XX vijeka

Prof.dr. Dijana Hadžizukić


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Kontrastivna lingvistika27.06. u 9h(PA2/PA3)11.07. u 9h(PA2/PA3)
2Njemački roman 20.vijeka

Doc.dr.Lejla Sirbubalo
3Njemačka književnost VII01.07. u 10h(PA2/PA3)15.07. u 10h(PA2/PA3)
4Prevođenje stručnih tekstova II

Prof.dr. Memnuna Hasanica
30.06. u 10h(PA2/PA3)14.07. u 10h(PA2/PA3)
5Metodika nastave njemačkog jezika II Doc.dr. Belma Šator26.06. u 12h(PA2/PA3)10.07. u 10h(PA2/PA3)
6Uvod u tehnike izrade naučnog rada

Prof.dr.Memnuna Hasanica
23.06. u 10h(PA2/PA3)06.07. u 10h(PA2/PA3)
IZBORNI PREDMETI
1Historija srednjovjekovne civilizacije

Prof.dr. Adnan Velagić
15.06. u 10h29.06. u 10h
2Civilizacija SAD-a

Doc.dr. Selma Raljević
18.06. u 11h02.07. u 11h
3Historija osmanske civilizacije

prof.dr. Adnan Velagić
17.06. u 10h01.07. u 10h


ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI – STARI PROGRAM

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Njemački jezik IV

Prof.dr. Memnuna Hasanica
2Njemačka književnost IV

Doc.dr.Lejla Sirbubalo
01.07. u 10h15.07. u 10h
3Teorija prevođenja
4Opća lingvistika
5Metodika nastave njemačkog jezika
6Stilistika