Junsko-julski ispitni rokovi – Odsjek za turski jezik i književnost

633

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI ROKOVI JUNI/JULI 2015.

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.GODINA – PRVI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Bosanski, hrvatski, srpski jezik I16.06. u 10 h
Amfiteatar
30.06. u 10h
Amfiteatar
2Uvod u književnost15.6. u 10h29.6. u 10h
3Uvod u lingvistiku18.06. u 10h02.07. u 10h
4Fono-taktične vježbe19.06. u 12h03.07. u 12h
5Turska historija I23.06. u 10h07.07. u 10h
6Turski jezik I17.06. u 13:30h01.07. u 13:30h


ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.GODINA – DRUGI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI KRUGDRUGI KRUG
1Bosanki, hrvatski, srpski jezik II16.06. u 10h Amfiteatar30.06. u 10h Amfiteatar
2Interpretacija književnog djela22.06. u 10h06.07. u 10h
3Turska historija II23.06. u 10h07.07. u 10h
4Turski jezik II17.06. u 13:30h01.07. u 13:30h
IZBORNI PREDMETI
1Arapski jezik I
2Norma i kultura b, h, s jezika15.06. u 12h29.06. u 12h
3Pisanje na turskom jeziku19.06. u 10h03.07. u 10h
4Prve sufije u turskoj književnosti18.06. u 12h02.07. u 12h
5Sociologija15.06. u 10h
Amfiteatar
01.07. u 10h Amfiteatar


ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2.GODINA – TREĆI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Psihologija18.06. u 12h amfiteatar10.07. u 10h
Učionica 206. Nastavnički fakultet
2Osmanski turski I19.06. u 13.45h03.07. u 13.45h
3Turska historija III25.06. u 10h09.07. u 10h
4Turski jezik III15.06. u 10h29.06. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Arapski jezik II
2Balkanska književnost za vrijeme osmanske vladavine15.06. u 13.30h29.06. u 13.30h
3Historija BiH I17.06. u 10h03.07. u 10h
4Osnovi informatike24.06. u 10h Kabinet iznad Studentske službe13.07. u 10h Kabinet iznad Studentske službe


ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2. GODINA – ČETVRTI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Pedagogija17.6. u 12h Amfiteatar1.7. u 12h
Amfiteatar
2Osmanski turski II19.06. u 13:45h03.07. u 13:45h
3Turska historija IV25.06. u 10h09.07. u 10h
4Turski jezik IV15.06. u 10h29.06. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1Arapski jezik III
2Historija BiH II23.06. u 12h07.07. u 12h
3Institucije u osmanskom carstvu22.06. u 12h06.07. u 12h
4Interkulturalno razumijevanje I ljudska prava


ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3. GODINA – PETI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Divanska književnost I17.06. u 10h01.07. u 10h
2Teorija prevođenja18.06. u 10h02.07. u 10h
3Osmanski turski III23.06. u 10h07.07. u 10h
4Turski jezik V15.06. u 12h29.06. u 12h
IZBORNI PREDMETI
1Engleski jezik I25.06. u 08:30h
Amfiteatar
15.07. u 08:30h
Amfiteatar
2Njemački jezik I19.06. u 10h PA 203.07. u 10h PA 2
3Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija16.06. u 12h30.06. u 12h


ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
1Divanska književnost II17.06. u 10h01.07. u 10h
2Nova turska književnost I18.06 u 12h02.07. u 12h
3Osmanski turski IV23.06. u 10h07.07. u 10h
4Turski jezik VI15.06. u 12h29.06. u 12h
IZBORNI PREDMETI
1Engleski jezik II25.06. u 08:30h
Amfiteatar
15.07. u 08:30h
Amfiteatar
2Njemački jezik II22.06. u 10h PA206.07. u 10h PA2
3Turski dijalekti22.06. u 12h06.07. u 12h