KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija

1139

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1263/17 od 26. 5. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-1406-1/17 od 8.6.2017. godine, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini.

Tekst konkursa i kriterije za upis studenata možete vidjeti u priloženim dokumentima.

Konkurs_za_upis_studenata_2017-2018

Kriterij_za_upis_studenata_2017-2018