KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija-drugi rok

910

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu , te odluke Senata Univerziteta broj: 101- 1740/17 od 13. 7. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-1725-1/17 od 19. 7. 2017. godine, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, objavljuje KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini (drugi upisni rok).

Konkurs__za_upis_studenata_u_2017-2018_-_Drugi_upisni_rok