Konkurs za dodjelu školarina studentima prve godine Odsjeka za historiju (studijski program historija i međunarodni odnosi) i Odsjeka za bosanski jezik i književnost

1227

KONKURS BZK PREPOROD, GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR
za dodjelu školarina studentima prve godine Odsjeka za historiju (studijski program historija i međunarodni odnosi) i Odsjeka za bosanski jezik i književnost

I

Preporod Mostar raspisuje konkurs za dodjelu školarina studentima prve godine Odsjeka za historiju (studijski program historija i međunarodni odnosi) i Odsjeka za bosanski jezik i književnost na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ za akademsku 2018/2019. godinu.
II

 • Iznos školarine je 400 KM.
 • Školarina se dodjeljuje jednokratno

III

Uslovi za prijavu na konkurs za dodjelu školarina su sljedeći:

 • da upisuju prvu godinu studija prvi put u 2018/19. godini;
 • državljanstvo BiH;
 • da nisu stariji od 21 godinu, kada upisuju prvu godinu studija;

 

IV

Kriteriji za dodjelu školarina su sljedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole;
 • nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;
 • socijalni status.

 

V

Potrebna dokumentacija:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta,
 • potvrda o upisu u akademsku 2018/2019. godinu,
 • ovjerena kopija svjedočanstva iz srednje škole
 • izjava da ne prima stipendiju od neke druge institucije

 

VI

Rok za prijavu:

 

Rok za prijavu na konkurs je 13.07.2018. godine

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije“ putem pošte na adresu: Mostar, Mala Tepa br. 2