Konkurs za dodjelu stipendija studentima prve godine Odsjeka za historiju i Odsjeka za bosanski jezik i književnost

760

Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Gradsko društvo Mostar, raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima prve godine Odsjeka za historiju i Odsjeka za bosanski jezik i književnost na Univerzitetu “Džemal Bijedić” za akademsku 2017./2018. godinu.

Iznos stipendije je 100 KM, a dodjeljuje se u periodu od 10 mjeseci.

Uslovi za prijavu na konkurs za dodjelu stipendija su da student/ica:

– upisuje prvu godinu studija prvi put u 2017./2018. godini;
– ima državljanstvo BiH;
– da nije stariji/a od 21 godinu kada upisuje prvu godinu studija;

Kreiteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:

– opći uspjeh iz srednje škole;
– nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;
– socijalni status;

Potrebna dokumentacija:

– uvjerenje o državljanstvu;
– uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta;
– potvrda o upisu u akademsku 2017./2018. godinu;
– ovjerena kopija svjedočanstva iz srednje škole;
– izjava da ne prima stipendiju od neke druge institucije;

Rok za prijavu na konkurs je 25. septembar 2017. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za stipendije” putem pošte na adresu: Mostar, Mala Tepa br. 3.