Konkurs za izbor dekana

286

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-332/19 od 13.06.2019. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

KONKURS

za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.

konkurs za izbor dekana – web