Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu – drugi upisni rok

705

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1896/19, 101-1896-1/19, 101-1896-2/19 Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, objavljuje

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na
Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2019/2020 godini
(drugi upisni rok)

1. Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku traje od 22. augusta 2019. godine do 13. septembra 2019. godine.
2. Konkurs za Fakultet informacijskih tehnologija trajat će u periodu od 22.08.2019. godine do 09.09.2019. godine zbog organizacije prijemnog ispita.
3. Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini ostaje otvoren do 1. 11. 2019. godine.

konkurs-za-upis-studenata-ii-upisni-rok-2