Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2018/2019. godini

1131

Više informacija o konkursu možete pronaći na linku ispod:

Konkurs za upis studenata 2018-2019

odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosllijeda za prijem kandidata za upis u prvu godinu studija 2018-2019