Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija-II upisni rok

760
KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija  na Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2018/2019. godini – (drugi upisni rok).
Konkurs  za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u drugom upisnom roku traje od 25. augusta 2018. godine do 10. septembra 2018. godine.