Kurs španskog jezika za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru počinje u četvrtak, 5. 12. 2019. godine, u 11.15hučionica I Odsjeka za komunikologiju.