Master studij-apsolventski rok, odsjek za Komunikologiju

1300

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

Apsolventski rokovi za II ciklus – maj 2017.

          MASTER STUDIJ datum vrijeme sala PREDAVAČ
Savremena reklama 22.05. 12:15 h broj I doc. dr. Seid Masnica
Teorija i praksa

odnosa s javnošću

25.05. 12:15 h broj I doc. dr. Seid Masnica
Mediji i javnost 30.05. 12:15 h broj II doc. dr. Dijana Gupta
Vještine komuniciranja 23.05. 12:15 h broj II doc. dr. Dijana Gupta
Metodologija naučnog rada 26.05. 12:15 h broj II doc. dr. Seid Masnica
Historija evropskih integracija prof. dr. Senaid Hadžić