Nadoknada nastave na II ciklusu Komunikologije kod van.prof. Seida Masnice održat će se 18.1. od 10 h u učionici br.2, a nadoknada kod doc.dr. Dijane Gupte održat će se 16 i 17.1. od 12 h u učionici broj 2.