Uplatu za dodatni ispitni termin izvršiti na sljedeći žiro račun: 1610200000290710, primalac: Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka,
svrha (I ciklus studija) H4131- Polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima- po ispitu – 80,00 KM
svrha (II ciklus studija) H4132- Polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima – po ospitu – 80,00 KM

Odluka o dodatnim ispitnim rokovima

Odsjek za bosanski jezik i književnost, dodatni rok zimski semestar, juli 2019.godine
Odsjek za engleski jezik i književnost,, dodatni ispitni rok, zimski semestar, 2018 2019.godine
Odsjek za historiju, dodatni rok za zimski semestar, juli 2019.godine
Odsjek za komunikologiju, dodatni rokovi, zimski semestar 2018 2019. godine
Odsjek za njemački jezik i književnost, dodatni ispitni rok juli 2019
Odsjek za turski jezik i književnost, dodatni rok, juli 2019.godine