Nastava iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik, Opća lingvistika i Sintaksa padeža i glagolskih oblika kod doc. dr. Edim Šator neće biti održana u sljedećoj sedmici. 
 
Termin nadoknade propuštenih časova bit će naknadno preciziran.