Obavijest za studente II godine Odsjeka za komunikologiju

Vježbe iz predmeta Historija civilizacija (II godina) će se održati u srijedu 24. 4. 2019. u 13:15 h, umjesto predviđenog termina u 12:15 h.

Emina Šafro, v.asist.