Obavijest za studente kojima je istekao apsolventski staž u akademskoj 2015/2016.godini

1098

Obavještavaju se studenti kojima je 31.03.2016. godine prestao status Apsolventa, a nisu završili studij, da su stekli status „Imatrikulant“, te su u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru o visini troškova školarine i drugih usluga, dužni uplatiti naknadu za semestar: 01.04.2016.-30.09.2016.

Naknada iznosi: 200,00 KM za semestar + 80,00 KM za svaki nepoloženi ispit.
Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta humanističkih nauka, broj: 1610200000290710, a uplatnice zajedno sa indexom predati u Studentsku službu.

Za državljane Bosne i Hercegovine:

 1. Uplatnicu za semestar 200,00 KM, svrha: imatrikulant u akademskoj 2015/2016.godini;
  • Uplatnicu za nepoložene ispite 80,00 po ispitu, svrha: nepoloženi ispiti – imatrikulant u akademskoj 2015/2016. godini,
 2. Napomena: Obavezno na uplatnicama navesti šifre za izvršenu uplatu:
  • redovni studenti: H1106,
  • redovni-samofinansirajući: H1210,
  • vanredni studenti: H1309Za studente kojima je prestao status Apsolventa, a do završetka studija je ostala odbrana Završnog rada, isti po Odluci Upravnog odbora plaćaju samo iznos za odbranu završnog rada.


Studenti I i II ciklusa, strani državljani ili lica bez državljanstva , studenti iz zemalja bivše Jugoslavije plaćaju iznos za upis Imatrikulanta:

 1. Uplatnica za semestar 300,00 KM, svrha: imatrikulant u akademskoj 2015/2016. Godini;
  • Uplatnica za nepoložene ispite 150,00 KM po ispitu, svrha: nepoloženi ispiti- imatrikulant u akademskoj 2015/2016. godini
 2. Studentska služba

Napomena: Obavezno na uplatnicama navesti šifre za izvršenu uplatu:
1. Redovni, redovni samofinansirajući i vanredni studenti: H1416

Studenti I i II ciklusa, strani državljani iz ostalih država ili lica bez državljanstva, plaćaju iznos za upis Imatrikulanta:

 1. Uplatnica za semestar 300,00 KM, svrha: imatrikulant u akademskoj 2015/2016. godini;
  • Uplatnica za nepoložene ispite 150,00 KM po ispitu, svrha: nepoloženi ispiti- imatrikulant u akademskoj 2015/2016. godini
 2. Studentska službaNapomena: Obavezno na uplatnicama navesti šifre za izvršenu uplatu:
  1. Redovni, redovni samofinansirajući i vanredni studenti: H1426

Za studente II ciklusa
Obavještavaju se studenti kojima je 31.03.2016. godine prestao status Apsolventa, a nisu završili studij, stekli su status „Imatrikulant“, te su u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru o visini troškova školarine i drugih usluga, dužni uplatiti naknadu za semestar: 01.04.2016.-30.09.2016.

Naknada za studente koji su bili redovni studenti iznosi: 200,00 KM za semestar +100,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu.
Naknada za studente koji su bili redovni –samofinansirajući i vanredni studenti iznosi: 200,00 KM za semestar +150,00 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu.
Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta humanističkih nauka, broj: 1610200000290710, a uplatnice zajedno sa indexom predati u Studentsku službu.

Za državljane Bosne i Hercegovine:

 1. Uplatnicu za semestar 200,00 KM, svrha: imatrikulant u akademskoj 2015/2016.godini.
  • Uplatnicu za nepoložene ispite 80,00 (redovni studenti) ili 150,00 KM (red.samof. i vanredni) po ispitu, svrha: nepoloženi ispiti – imatrikulant u akademskoj 2015/2016. godini,
 2. Napomena: Obavezno na uplatnicama navesti šifre za izvršenu uplatu:
  1. redovni studenti: H1505,
  2. redovni-samofinansirajući: H1605,
  3. vanredni studenti: H1605.
  Za studente kojima je prestao status Apsolventa, a do završetka studija je ostala odbrana Završnog rada, po Odluci Upravnog odbora plaćaju samo iznos za odbranu završnog rada.