Upis na II ciklus studija za akademsku 2020/2021. godinu vršit će se od 16.11. 2020. godine do 20.11.2020. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.

Za upis je potrebno donijeti:

  • Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
  • Dvije slike 4×6
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uplatnica – za redovan studij 400,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1501
  • za vanredan studij 800,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1601
  •  Uplatu izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710

Svi studenti su obavezni uz uplatnicu školarine dostaviti i uplatnicu od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema,  ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.