Obavijest za upis u narednu godinu studija

729

Upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis, isti mogu izvršiti u periodu od 26.09.2016. godine do 07.10.2016. godine.

 • REDOVAN STUDIJ:
  1. Indeks
  2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi)
  3. Uplatnica za zimski semestar:
   • Prvi put upisani – naredna godina studija: 200,00 KM, svrha: H1102 – uplata za zimski semestar, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
   • Prvi put upisani- naredna godina – prenos ispita: 80,00 KM po nepoloženom ispitu, svrha: H1102 – prenos ispita, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka.
 • REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE:
  1. Indeks
  2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi=
  3. Uplatnica za zimski semestar:
   • Prvi put upisani- naredna godina studija: 600,00 KM, svrha: H1205 – uplata za zimski semestar – prva rata, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka.
 • VANREDNI STUDIJ:
  1. Indeks
  2. Popunjen upisni materijal (kupuje se u studentskoj službi)
  3. Uplatnica za zimski semestar:
   • Prvi put upisani- naredna godina studija: 600,00 KM, svrha: H1304 – prva rata školarine, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka.
 • Svi studenti su obavezni uz uplatnicu školarine dostaviti i uplatnice za:
  1. Korištenje biblioteke – H2101, iznos 20,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
  2. Članstvo u Uniji studenata – H2102, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
  3. Naknada za održavanje zgrade i inventara – H2103, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru