Obavještenje o rang listama za upis kandidata u drugom upisnom roku za akademsku 2017/2018.godinu

838

Rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta humanističkih nauka, u skladu sa uslovima Konkursa.

Upis primljenih kandidata u I i II upisnom roku vršit će se u periodu od 25.09.2017. godine do 29.09.2017. godine.