Obavještenje o rang-listama za upis kandidata u prvi i drugi ciklus studija

2600

Rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta humanističkih nauka, u skladu sa uslovima Konkursa.

Upis primljenih kandidata je u septembru, nakon drugog upisnog roka.

Dekanat Fakulteta humanističkih nauka